Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού

GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού

-3,80%

απόδοση 3 ετών (31.03.2023)

Μεσαίος

επενδυτικός κίνδυνος

Βραχυπρόθεσμη

επένδυση

Το αμοιβαίο κεφάλαιο GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού επενδύει κυρίως σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα σε δολάριο ΗΠΑ. Στοχεύει στην παροχή αποδόσεων αναλόγων με αυτές των ομολογιακών αγορών δολαρίου ΗΠΑ.