Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού

GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού

-2,27%

απόδοση 3 ετών (29.12.2023)

Μεσαίος

επενδυτικός κίνδυνος

Βραχυπρόθεσμη

επένδυση

Το αμοιβαίο κεφάλαιο GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού επενδύει κυρίως σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα σε δολάριο ΗΠΑ. Στοχεύει στην παροχή αποδόσεων αναλόγων με αυτές των ομολογιακών αγορών δολαρίου ΗΠΑ.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIPS KID) για τους επενδυτές πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.