Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό

GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό

29,89%
απόδοση 3 ετών (30.09.2021)
Υψηλός
επενδυτικός κίνδυνος

Το αμοιβαίο κεφάλαιο GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό επενδύει σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κορυφαίων διεθνών διαχειριστών. Έχει διαφοροποιημένο μετοχικό χαρτοφυλάκιο με ευρύ γεωγραφικό προσανατολισμό και μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.