Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό

GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό

MORNINGSTAR 3 star

8,70%

απόδοση 3 ετών (31.03.2023)

Μεσαίος

επενδυτικός κίνδυνος

Το αμοιβαίο κεφάλαιο GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό επενδύει σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κορυφαίων διεθνών διαχειριστών. Έχει διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει πολλές επενδυτικές κατηγορίες. Απευθύνεται σε επενδυτές που θέλουν να κάνουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις.