Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Πώς κάνετε συναλλαγές online σε αμοιβαία κεφάλαια

Πώς κάνετε συναλλαγές online σε αμοιβαία κεφάλαια

Συμμετοχή σε Α/Κ

ελληνικά ή με έδρα το Λουξεμβούργο

Εξαγορά μεριδίων
μερική ή ολική
Μέσα από το ασφαλές περιβάλλον του e-Banking σας μπορείτε να επενδύετε στα αμοιβαία κεφάλαια που επιλέγετε με βάση το προφίλ σας. Κάνετε μερική ή ολική εξαγορά μεριδίων από το χαρτοφυλάκιό σας. Ακυρώνετε τις εκκρεμείς συναλλαγές που δεν έχουν ολοκληρωθεί.
ΕΠΕΝΔΥΩ online σε Α/Κ