Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Δικαιολογητικά για επικαιροποίηση στοιχείων

Δικαιολογητικά για επικαιροποίηση στοιχείων

Για απόκτηση

νέων προϊόντων

Για έκδοση

κωδικών e-Banking και PIN

Για ενεργοποίηση

αδρανών λογαριασμών

Είναι πιθανό τα στοιχεία που έχουμε στα αρχεία μας για εσάς να είναι παλιά. Για να τα επικαιροποιήσετε, ελάτε σε ένα κατάστημά μας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Όλα πρέπει να είναι πρωτότυπα. Εναλλακτικά, μπορείτε να τα προσκομίζετε και online με e-Banking, με εξαίρεση την ταυτότητά σας.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η Eurobank οφείλει να τηρεί πλήρη και ορθά στοιχεία για κάθε πελάτη της. Εάν υπάρχουν ελλείψεις στα στοιχεία σας, δεν θα μπορείτε να κάνετε ορισμένες συναλλαγές. Δείτε τι σημαίνει αυτό για εσάς στις συχνές ερωτήσεις για την επικαιροποίηση στοιχείων.

Κάντε επικαιροποίηση στοιχείων online

Για να ανοίξετε λογαριασμό 18 Plus, ελάτε σε ένα κατάστημά μας.

Ανεβάστε τα έγγραφα επικαιροποίησης μέσα από το e-Banking σας με ηλεκτρονική μεταφόρτωση (upload), χωρίς να πάτε σε κατάστημα.

ΑΝΕΒΑΖΩ έγγραφα επικαιροποίησης