Αναστάσιος Πανούσης | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αναστάσιος Πανούσης

Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων Λιανικής Τραπεζικής της Τράπεζας Eurobank Ergasias ΑΕ

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου

Άλλοι ρόλοι του στον Όμιλο Eurobank

 • Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank FPS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις ΑΕ

Στο παρελθόν ο κ. Πανούσης διετέλεσε επίσης:

 • Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Τραπεζικής Ιδιωτών και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Household Lending ΑΕ (2014-2016)
 • Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Εμπορικών Εργασιών & Διεθνών Δραστηριοτήτων Καταναλωτικής, Στεγαστικής Πίστης και Καρτών (2010-2014)
 • Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic PostCredit SA (2014-2015)
 • Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Επιχειρηματική Μονάδα Στεγαστικής Πίστης (2006-2010)

Ευρύτερη σταδιοδρομία

Πάνω από 23 χρόνια πείρα στο Retail Banking:

 • Επικεφαλής της Διεθνούς Λιανικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας (NBG), υπεύθυνος για τη Λιανική Τραπεζική 6 χωρών της ΝΑ Ευρώπης (2001-2006)
 • Επικεφαλής Ανάπτυξης Προϊόντων & Οικονομικού Προγραμματισμού στην American Express Bank (1998-2001)
 • Διευθυντής Στεγαστικών & Καταναλωτικών Δανείων στην ABN AMRO Bank (1994-1998)

Σπουδές

 • MBA, ALBA Graduate Business School, Αθήνα
 • Πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Απόφοιτος του INSEAD Leadership Programme

Τόπος γέννησης

Θεσσαλονίκη


Αναστάσιος Πανούσης
Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων Λιανικής Τραπεζικής της Τράπεζας Eurobank Ergasias ΑΕ