Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη η Eurobank δεσμεύεται να ελαχιστοποιεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμά της και να προωθεί την πράσινη οικονομία. Αυτή τη δέσμευση κάνουμε πράξη στις καθημερινές εργασίες μας, τις τραπεζικές πρακτικές μας και την εταιρική κουλτούρα μας. Εφαρμόζουμε διεθνή πρότυπα πιστοποίησης και βέλτιστες πρακτικές σε μια συνεπή προσπάθεια που αναγνωρίζεται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αειφόρος ανάπτυξη στην πράξη

Για να ελαχιστοποιούμε τις επιπτώσεις της δραστηριότητάς μας στο περιβάλλον, εφαρμόζουμε συγκεκριμένα προγράμματα που προστατεύουν το περιβάλλον και προάγουν την αειφόρο ανάπτυξη:

 • Προσφέρουμε πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες φιλικές προς το περιβάλλον: βιοδιασπώμενες χρεωστικές κάρτεςWWF VISA, Πράσινο Δάνειο Κατοικίας και Δάνειο για επένδυση σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, και e-Statements.

 • Διαχειριζόμαστε βιώσιμα τους ενεργειακούς πόρους μας. Περιορίζουμε την κατανάλωση ενέργειας στα καταστήματα και τα γραφεία μας.

 • Προμηθευόμαστε προϊόντα που σέβονται το περιβάλλον και έχουν μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Επιλέγουμε προμηθευτές με περιβαλλοντική ευαισθησία, σύμφωνα με την Πράσινη Πολιτική Προμηθειών που έχουμε υιοθετήσει.

 • Ανακυκλώνουμε και αξιοποιούμε τα απόβλητα που παράγουμε.

 • Ευαισθητοποιούμε τους ανθρώπους μας και όλους όσοι συνδέονται μαζί μας: μέτοχοι, επενδυτές, πελάτες και προμηθευτές. Μαζί τους μοιραζόμαστε την ίδια περιβαλλοντική κουλτούρα.

 • Μεταδίδουμε στην ελληνική κοινωνία τις βέλτιστες πρακτικές αειφορίας που προτείνουν διεθνείς οργανισμοί. Οργανώνουμε δράσεις για το περιβάλλον, την αειφόρο ανάπτυξη και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.

Πρωτοπόροι σε διεθνείς πιστοποιήσεις

Η Eurobank είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε με 2 Διεθνή Πρότυπα ISO για τα συστήματα περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης που εφαρμόζει:

ISO 14001 – Διεθνές Πρότυπο για την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Η Eurobank είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα με πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης (από το 2004) και μία από τις λίγες στην Ευρώπη.

Το πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζουμε μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μας και βελτιώνει την περιβαλλοντική επίδοσή μας. Κάθε χρόνο επιθεωρείται από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης TÜV HELLAS.

Αναλυτικά για το ISO 14001.

ISO 50001 – Διεθνές Πρότυπο για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας

Η Eurobank είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα με πιστοποιημένο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης (από το 2015). Για το πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας που εφαρμόζουμε βραβευτήκαμε με το Χρυσό Βραβείο στα Environmental Awards το 2015.

Αναλυτικά για το ISO 50001.

EMAS – Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου

Η Eurobank είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που καταχωρίστηκε στο μητρώο των επιχειρήσεων που τηρούν τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1221/2009 για την περιβαλλοντική διαχείριση (από το 2009). Το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου EMAS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

 • Βοηθά τους προμηθευτές να βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους.

 • Αυξάνει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία της περιβαλλοντικής διαχείρισης.

 • Απαιτεί όλοι οι προμηθευτές να δημοσιεύουν ετήσια περιβαλλοντική έκθεση, μετά από επιθεώρηση, και να αναφέρουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τους στόχους τους.

Προτεραιότητα στο περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη

Η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη ανάπτυξη είναι βασικοί στόχοι της Eurobank. Τους υποστηρίζουμε μέσα από πολιτικές που υλοποιούμε σύμφωνα με διεθνή πρότυπα:

Στην Περιβαλλοντική Έκθεση περιγράφονται οι στόχοι μας, τα συστήματα και τα προγράμματα που εφαρμόζουμε για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξή μας, και οι περιβαλλοντικές επιδόσεις μας.

Παλιότερες Περιβαλλοντικές Εκθέσεις: 2019 I 2018 I 2017 I 2016 I 2015 I 20142013201220112010

Διεθνείς συνεργασίες για το περιβάλλον

Συνεργαζόμαστε με παγκόσμιους, ευρωπαϊκούς και ελληνικούς φορείς για το περιβάλλον, την αειφόρο ανάπτυξη και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα:

 • Οικουμενικό Σύμφωνο ΟΗΕ UN Global Compact

 • Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον, Πρωτοβουλία Χρηματοδότησης UNEP FI

 • Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής EMAS

 • Energy Efficiency Financial Institution Group EEFIG

 • Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

 • Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη CSR Hellas

 • Ελληνική Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020

 • Global Sustain

Αναλυτικά Eurobankόλες οι συνεργασίες της για το περιβάλλον, την αειφόρο ανάπτυξη και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.