Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Στο πλαίσιο της ESG στρατηγικής μας, δεσμευόμαστε να βελτιώνουμε τα υφιστάμενα βιώσιμα προϊόντα μας και να αναπτύσσουμε νέα. Με αυτόν τον τρόπο, σκοπεύουμε να στηρίξουμε τη μετάβαση των πελατών μας σε βιώσιμες πρακτικές και επιχειρηματικά μοντέλα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, ανέφερε: «Η συνεργασία της Eurobank με τον ΑΔΜΗΕ για την αποκλειστική χρηματοδότηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την Αττική, υπογραμμίζει τη βούληση και τη δυνατότητα της Τράπεζας να δώσει το παρών παντού όπου υπάρχει μεγάλο έργο πνοής για τη χώρα.

Είναι ένα έργο μείζονος σημασίας για την ελληνική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πέρα από τα μεγάλα και άμεσα οικονομικά οφέλη, είναι πλήρως ενταγμένο στη στρατηγική της πράσινης μετάβασης, που θα αναδείξει και θα αξιοποιήσει το πλούσιο δυναμικό του νησιού σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στις σημερινές συνθήκες αποκτά και γεωπολιτική σημασία».

Οι επιδόσεις μας στη βιώσιμη χρηματοδότηση

Βιώσιμη χρηματοδότηση και επενδύσεις για εταιρικούς πελάτες

Αναλαμβάνουμε ηγετικό ρόλο στα μεγαλύτερα και πιο σημαντικά έργα της ελληνικής οικονομίας, και χρηματοδοτούμε εύρωστα επιχειρηματικά σχέδια, στρατηγικές ανάπτυξης, επενδυτικά προγράμματα και εξαγωγικές δραστηριότητες σε στρατηγικούς κλάδους.

Συντονίζουμε και συγκεντρώνουμε κεφάλαια για μια σειρά εμβληματικών πρωτοβουλιών:

 • Ανάπτυξη του Ελληνικού – Ένα εμβληματικό έργο με ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική οικονομία.
 • Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής – Ένα έργο ενεργειακής μετάβασης που αποτελεί ορόσημο για την Ελλάδα, καθώς υλοποιεί ένα όραμα δεκαετιών. Η Eurobank έχει υπογράψει δανειακή σύμβαση έως 400 εκατ. ευρώ, από τον συνολικό προϋπολογισμό του 1 δισ. ευρώ.
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) – Βιώσιμα έργα συνολικής αξίας 0,7 δισ. ευρώ.
 • Πρόγραμμα Cοsme – Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλους τους επιλέξιμους κλάδους έως το ποσό των 609 εκατ. ευρώ.
 • Νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας.
 • Μέτρα στήριξης για COVID-19.

Μάθετε περισσότερα για τις επενδύσεις μας σε εμβληματικά έργα.

Βιώσιμη χρηματοδότηση για ιδιώτες και επιχειρήσεις

Πράσινα δάνεια

Προσφέρουμε διάφορες χρηματοδοτικές λύσεις για καταναλωτές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες συμμορφώνονται με τον κανονισμό για το σύστημα ταξινόμησης της ΕΕ:

 • Δάνειο για ηλεκτρικό αυτοκίνητο – Επωφεληθείτε από ευνοϊκότερους όρους δανεισμού για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος. Ειδικοί όροι ισχύουν για την αγορά αυτοκινήτου TESLA.
 • Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» – Έως 50.000 ευρώ ανά κατοικία, για ενεργειακή αναβάθμιση με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, συστημάτων αυτοματισμού και υποδομών για φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
 • Πρόγραμμα «Bridge Financing Εξοικονομώ» – Πιστωτικά όρια για αναδόχους που αναλαμβάνουν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης σε ακίνητα που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 • Χρηματοδότηση φωτοβολταϊκών συστημάτων – Δάνειο μικρών επιχειρήσεων για τη χρηματοδότηση έως 70% του συνολικού κόστους εγκατάστασης για νέα ηλιακά (φωτοβολταϊκά) πάρκα με ελάχιστη εγκατεστημένη ισχύ 10kWp.
 • Leasing για φωτοβολταϊκά συστήματα – Χρηματοδότηση φωτοβολταϊκού εξοπλισμού για εγκατάσταση σε ιδιόκτητο οικόπεδο της επιχείρησης.

Κοινωνικά δάνεια

Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας να στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, παρέχουμε χρηματοδοτικές λύσεις με κοινωνικό αντίκτυπο:

 • Οικοσύστημα stratup επιχειρήσεων – Κεφάλαιο κίνησης και δάνεια εξοπλισμού για startup επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επώασης egg – enter•grow•go.
 • EaSI AFI – Μικροπιστώσεις για ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων που δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό, ειδικά ανέργους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Διαχείριση περιουσίας με κριτήρια ESG

Το 2018 ξεκίνησε η διάθεση του (LF) Fund of Funds – ESG Focus, ενός αμοιβαίου κεφαλαίου που επενδύει σε μετοχές και ομόλογα με κριτήρια ESG.