Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Με το egg – enter grow go στηρίζουμε startup και νέες επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο στα επιχειρηματικά βήματά τους. Σχεδιάσαμε αυτό το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Eurobank σε συνεργασία με το Corallia, τον πρώτο φορέα για την οργανωμένη και συστηματική ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών (clusters). Το υλοποιούμε με τη συνδρομή κορυφαίων επιχειρήσεων και οργανισμών της ελληνικής και διεθνούς κοινότητας.

Στηρίζουμε την καινοτόμο επιχειρηματικότητα

Προσφέρουμε ευκαιρίες σε startup και νέες επιχειρήσεις για κατάλληλη χρηματοδότηση, mentoring, εμπορική δράση, δικτύωση και εξωστρέφεια, μέσα από τις 2 πλατφόρμες του egg – enter grow go:

 • Start Up: Απευθύνεται σε νέες επιχειρήσεις με στόχο να τις υποστηρίξει στα πρώτα τους βήματα. Τις βοηθά να αναπτυχθούν και να διαθέσουν ταχύτερα το προϊόν ή την υπηρεσία τους στην αγορά (incubation).
 • Scale Up: Απευθύνεται σε πιο ώριμες startup επιχειρήσεις, που, μέσω επιτάχυνσης της προϊοντικής ανάπτυξής τους, αναζητούν αύξηση πωλήσεων και στον επόμενο γύρο χρηματοδότησης. Η πλατφόρμα Scale Up είναι ο εξελιγμένος επιχειρηματικός επιταχυντής του egg – enter grow go (acceleration).

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες τρίτων χωρών, που έχουν δικαίωμα να διαμένουν στην Ελλάδα και να συμμετέχουν νόμιμα στο Πρόγραμμα. Οι επιλεγμένες startup:

 1. Εξελίσσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο (incubation).

 2. Επιταχύνουν την ανάπτυξή τους (acceleration).

 3. Βρίσκουν στρατηγικούς συνεργάτες στο έργο τους (co-working).

 4. Προσελκύουν χρηματοδότηση για την περαιτέρω επιχειρηματική εξέλιξή τους.

Στην επιχειρηματική προσπάθεια αυτή, τους στηρίζουμε ουσιαστικά και συστηματικά. Τους παρέχουμε ένα περιβάλλον που ευνοεί την ανάπτυξη των επιχειρηματικών σχεδίων τους:

 • Πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης για να εξασφαλίσουν το απαραίτητο κεφάλαιο. Οι οικονομικοί σύμβουλοί μας βοηθούν τις startup να επιλέξουν το κατάλληλο πρόγραμμα για να χρηματοδοτήσουν την επιχειρηματική ιδέα τους.

  Προσφέρουμε δύο μεγάλες κατηγορίες δανείων στις startup του egg – enter grow go: δάνεια κεφαλαίου κίνησης, που είναι μικρής διάρκειας και έχουν σκοπό τη βελτίωση της ρευστότητας της επιχείρησής τους, και μακροπρόθεσμα δάνεια, όπως δάνεια εγκατάστασης ή δάνεια επαγγελματικού εξοπλισμού.
 • Κτιριακή υποδομή υψηλών προδιαγραφών για να στεγάσουν τις επιχειρηματικές ανάγκες τους. Οι χώροι είναι άρτια εξοπλισμένοι και διαμορφωμένοι ώστε να προάγουν την ανταλλαγή ιδεών, τη δικτύωση και τη συνεργασία.

 • Mentoring από καταξιωμένες προσωπικότητες της οικονομίας και της επιστήμης για να εξελίξουν την επιχειρηματική ιδέα τους. Οι μέντορες καθοδηγούν, υποδεικνύουν λύσεις και εμψυχώνουν τις startup. Τις βοηθούν να μεταμορφώσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο σε ολοκληρωμένο και επιχειρηματικά αξιοποιήσιμο προϊόν ή υπηρεσία.

 • Επιχειρηματική κατάρτιση με πρακτικό προσανατολισμό για να μπορέσουν να αναπτύξουν την επιχειρηματική δράση τους. Μέσα από πρακτική εκπαίδευση, διαλέξεις, workshop και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, καταρτίζουμε τους νέους επιχειρηματίες σε εξειδικευμένα επιχειρηματικά θέματα, όπως εταιρική επικοινωνία, δημόσιες σχέσεις, στρατηγικό marketing και διαχείριση πνευματικής ιδιοκτησίας.

 • Ευκαιρίες δικτύωσης B2B και B2C για να ενισχύσουν την οικονομική βιωσιμότητα της επιχείρησής τους. Οι startup έρχονται σε επαφή με επιχειρηματίες, νέους ή καταξιωμένους στον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο και το εξωτερικό, αλλά και πιθανούς πελάτες ή στρατηγικούς συνεργάτες (B2B match-making).

Το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης egg – enter grow go επελέγη από τη Γενική Γραμματεία ‘Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), για να αναπτύξει και να υποστηρίξει τον πρώτο Ελληνικό Συνεργατικό Σχηματισμό Καινοτομίας.

Η δημιουργία του συνεργατικού σχηματισμού (cluster) επικεντρώνεται στη θεματική περιοχή των ψηφιακών εφαρμογών και τεχνολογιών Τουρισμού και Πολιτισμού και έχει ως στόχο:

 • Την προσέλκυση χρηματοδότησης για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων
 • Την ανάπτυξη συνεργασιών
 • Την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και σκοπού της ελληνικής αλυσίδας αξίας, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας

Αναπτυξιακός στόχος του συνεργατικού σχηματισμού (cluster) είναι ο εκσυγχρονισμός του τουριστικού και πολιτισμικού προϊόντος και η αξιοποίηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της χώρας. Για την επίτευξή του αξιοποιούνται τεχνολογίες και εφαρμογές, που παρέχουν μια νέα βιωματική διάσταση στον χρήστη.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή (Advisory Board) που εποπτεύει το egg – enter grow go αποτελείται από διακεκριμένους επιστήμονες, επιχειρηματίες και εμπειρογνώμονες του επιχειρηματικού κόσμου.

Τι έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα

Το egg – enter grow go λειτουργεί από τον Μάιο του 2013. Μέχρι σήμερα έχουμε βοηθήσει επιχειρηματίες από την Ελλάδα και άλλες χώρες:

 • 1200 επιχειρηματίες δημιούργησαν 350 startup.

 • 200 startup έχουν γίνει επιχειρήσεις.
 • 51 επιχειρήσεις έλαβαν χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους από την Eurobank (συνολικά πάνω από 3,3 εκατ. ευρώ).

 • 67 εταιρείες άντλησαν equity funding (πάνω από 45,8 εκατ. ευρώ).

 • 149 εταιρείες είχαν συνολικά έσοδα πάνω από 48 εκατ. ευρώ.

 • 55 εταιρείες έχουν καταθέσει πατέντες και ευρεσιτεχνίες.

 • 77 εταιρείες ταξίδεψαν στο εξωτερικό με το πρόγραμμα εξωστρέφειας.

 • 130 συνέργειες έγιναν μεταξύ των εταιρειών του egg alumni.

Κορυφαίες επιχειρήσεις και οργανισμοί της ελληνικής και διεθνούς αγοράς στηρίζουν το egg – enter grow go ως χορηγοί και υποστηρικτές. Προσφέρουν δωρεάν κρίσιμες υπηρεσίες και υποδομές στις επιχειρηματικές ομάδες.

Μαζί τους εργαζόμαστε εντατικά για να δημιουργούμε ολοκληρωμένα, παραγωγικά και καινοτόμα οικοσυστήματα. Επιλέγουμε εκείνους που προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, με προτεραιότητα στους κλάδους: Τουρισμός, Πολιτισμός, Επιστήμες Υγείας, FinTech (financial technology) και νέες τεχνολογίες.

Χτίζουμε πάνω στις αξίες μας

Με το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης egg – enter grow go στηρίζουμε τις προσπάθειες των startup και των νέων επιχειρήσεων να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Πιστεύουμε πως:

 • «Όταν στηρίζουμε τους πιο ταλαντούχους νέους μας, τους βοηθάμε να αλλάξουν την Ελλάδα για όλους μας».

 • «Εμπιστευόμαστε τη γενιά της καινοτομίας και στηρίζουμε τις ιδέες και τις προσπάθειές της. Αυτή είναι η καλύτερη εγγύηση για το μέλλον της χώρας».

 • «Ό,τι πιο δημιουργικό και καινοτόμο διαθέτει σήμερα η Ελλάδα συμβάλλει στην εθνική μας προσπάθεια ανάταξης της οικονομίας».

Η  ελληνική επιχειρηματικότητα βρίσκεται στο επίκεντρο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Eurobank. Είμαστε δίπλα στις startup και τις νέες επιχειρήσεις της χώρας μας που μας εκπλήσσουν με τις καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες τους.

Τονώνουμε τη νεοφυή και καινοτόμο επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.

Και συνεχίζουμε

Το egg – enter grow go συνεχίζει για 12ο χρόνο με startup που επιθυμούν να κάνουν την καινοτόμο ιδέα τους δυνατή επιχείρηση.

Τις φιλοξενούμε στο σύγχρονο κτίριο του egg – enter grow go Θεσσαλονίκης 75 & Φλωρίνης, Μοσχάτο.

Εάν θέλετε να κάνετε τη startup σας δυνατή επιχείρηση, ενημερωθείτε για το Πρόγραμμα egg – enter grow go.