Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έχουμε ενεργό ρόλο σε ένα έργο-ορόσημο με σημαντικά οφέλη για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Είμαστε αποκλειστικός χρηματοδότης στο μεγαλύτερο ενεργειακό έργο της Ελλάδας για το 2020: την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική. Ξεκινά μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ευρώπη και μια συμφωνία στρατηγικής σημασίας για την Eurobank.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, ανέφερε: «Η συνεργασία της Eurobank με τον ΑΔΜΗΕ για την αποκλειστική χρηματοδότηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την Αττική, υπογραμμίζει τη βούληση και τη δυνατότητα της Τράπεζας να δώσει το παρών παντού όπου υπάρχει μεγάλο έργο πνοής για τη χώρα.

Είναι ένα έργο μείζονος σημασίας για την ελληνική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πέρα από τα μεγάλα και άμεσα οικονομικά οφέλη, είναι πλήρως ενταγμένο στη στρατηγική της πράσινης μετάβασης, που θα αναδείξει και θα αξιοποιήσει το πλούσιο δυναμικό του νησιού σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στις σημερινές συνθήκες αποκτά και γεωπολιτική σημασία».

Συμφωνία με τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ

Η Eurobank είναι αποκλειστικός χρηματοδότης του έργου για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική. Την 01.07.2020 υπογράψαμε συμφωνία με τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (ΑΔΜΗΕ).

Αναλαμβάνουμε τη χρηματοδότηση του έργου με κεφάλαια ύψους 400 εκατ. ευρώ.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 1 δισ. ευρώ. Αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2022.

Το έργο με μια ματιά

Η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική θα υλοποιηθεί από την εταιρεία Αριάδνη Interconnection ΑΕΕΣ, θυγατρική του ΑΔΜΗΕ. Έχει σχεδιαστεί με βάση τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα. Είναι μια από τις μεγαλύτερες υποθαλάσσιες διασυνδέσεις διεθνώς:

  • Αναπτύσσει υπόγεια και υποβρύχια καλώδια συνεχούς ρεύματος. Η ονομαστική ισχύς του ρεύματος θα είναι 1000 MW και η τάση 500kV. Το μήκος των καλωδίων θα είναι 400 χιλιόμετρα, από τα οποία περίπου τα 330 χιλιόμετρα θα είναι υποθαλάσσια.
  • Δημιουργεί σταθμούς μετατροπής εναλλασσόμενου/σταθερού ρεύματος.

Το έργο κάνει πράξη ένα όραμα δεκαετιών.

Συμβάλλουμε στην ελληνική οικονομία και το περιβάλλον

Με την υλοποίηση ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, η Κρήτη και ολόκληρη η Ελλάδα αποκομίζει σημαντικά οφέλη. Σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα το έργο:

  • Μειώνει κατά 400 εκατ. ευρώ το κόστος παραγωγής ενέργειας και τη χρέωση των καταναλωτών σε όλη την Ελλάδα.
  • Περιορίζει κατά 60% τους ρύπους της Κρήτης.
  • Επιλύει οριστικά το ζήτημα της ενεργειακής επάρκειας της Κρήτης.
  • Δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη.
  • Αναβαθμίζει υποδομές του συστήματος μεταφοράς της Κρήτης.
  • Στηρίζει ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου.

Συνεχίζουμε να συμβάλλουμε με έργα στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Video: Μια βιώσιμη επένδυση που σέβεται το περιβάλλον

Μια βιώσιμη επένδυση που σέβεται το περιβάλλον

Video: Χρηματοδοτούμε την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής

Χρηματοδοτούμε την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής