Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Από 01.09.2019 δεν ισχύουν οι περιορισμοί των capital controls στις τραπεζικές συναλλαγές σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4624/2019 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Αναζητήστε στον διαδικτυακό τόπο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ενημέρωση για τα capital controls:

  • Τι προβλέπει σήμερα ο Ν.4624/2019 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α' 137/29.08.2019.
  • Τι όριζε το νομοθετικό πλαίσιο από 18.07.2015 έως 31.08.2019.