Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Νέα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΑΤ

Νέα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΑΤ

Μηδενικό επιτόκιο
στο 40% του δανείου
3% επιδότηση τόκων
για τα 2 πρώτα χρόνια 
Κάλυψη αναγκών  
για κεφάλαιο κίνησης ή/και επενδύσεις 
Ενισχύουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ). Χορηγούμε νέα συγχρηματοδοτούμενα δάνεια για την ενίσχυση της ρευστότητας της επιχείρησής σας ή/και για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων για την πράσινη μετάβαση ή τον ψηφιακό μετασχηματισμό της. Το Ταμείο Χαρτοφυλακίου «Business Growth Fund» της ΕΑΤ χρηματοδοτεί το 40% του δανείου άτοκα και προσφέρει επιπλέον 3% επιδότηση τόκων στο υπόλοιπο 60% του δανείου για τα 2 πρώτα χρόνια.

Κάντε online αίτηση στην πλατφόρμα KYC της ΕΑΤ www.hdb.gr και δηλώστε την Eurobank ως τράπεζα συνεργασίας σας.

Αποκτήστε δάνειο με τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου «Business Growth Fund»

Για να αποκτήσετε δάνειο με τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου «Business Growth Fund» της ΕΑΤ, συγκεντρώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάντε online αίτηση στην πλατφόρμα KYC της ΕΑΤ www.hdb.gr. Δηλώνετε την Eurobank ως τράπεζα συνεργασίας σας.

Λαμβάνετε επιστολή από την Eurobank μέσα από την πλατφόρμα KYC για τη θετική πρόθεση αξιολόγησης της αίτησής σας.

Στη συνέχεια, κάνετε online αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και λαμβάνετε έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης, τον οποίο εκτυπώνετε.

Επικοινωνήστε με τον Relationship Manager σας ή κλείστε ραντεβού με Επαγγελματικό Σύμβουλο.

Υποβάλλω αίτηση