Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Νέα χρηματοδοτικά προγράμματα σε συνεργασία με την ΕΑΤ

Νέα χρηματοδοτικά προγράμματα σε συνεργασία με την ΕΑΤ

Μηδενικό επιτόκιο
στο 40% του δανείου
Επιδότηση επιτοκίου ύψους 3%
για τα 2 πρώτα χρόνια 
Κάλυψη αναγκών  
σε κεφάλαιο κίνησης ή/και για επενδύσεις

Ενισχύουμε την ανάπτυξη των ΜμΕ επιχειρήσεων σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ). Χορηγούμε νέα συγχρηματοδοτούμενα δάνεια για την ενίσχυση της ρευστότητας της επιχείρησής σας ή/και για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων για την πράσινη μετάβαση ή τον ψηφιακό μετασχηματισμό της. Το Ταμείο Χαρτοφυλακίου Business Growth Fund της ΕΑΤ χρηματοδοτεί το 40% του δανείου άτοκα και προσφέρει επιπλέον επιδότηση επιτοκίου ύψους 3% στο υπόλοιπο 60% του δανείου για τα 2 πρώτα χρόνια.

Κάντε online αίτηση ενδιαφέροντος στην πλατφόρμα KYC της ΕΑΤ www.hdb.gr και δηλώστε την Eurobank ως τράπεζα συνεργασίας.

Αποκτήστε δάνειο με τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου Business Growth Fund

Για να αποκτήσετε δάνειο με τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου Business Growth Fund της ΕΑΤ, συγκεντρώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάντε online αίτηση ενδιαφέροντος στην πλατφόρμα KYC της ΕΑΤ www.hdb.gr. Δηλώνετε την Eurobank ως τράπεζα συνεργασίας.

Λαμβάνετε επιστολή από την Eurobank μέσα από την πλατφόρμα KYC της ΕΑΤ, σε περίπτωση πρόθεσης αξιολόγησης του αιτήματος που έχετε υποβάλει για τη χρηματοδότηση της επιχείρησής σας από την Eurobank.

Στη συνέχεια, κάνετε online αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και λαμβάνετε έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης, τον οποίο εκτυπώνετε.
 
Επικοινωνήστε με τον Relationship Manager σας ή κλείστε ραντεβού με Επαγγελματικό Σύμβουλο.

Υποβάλλω αίτηση