Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης στο πλαίσιο του Ταμείου Χαρτοφυλακίου Business Growth της ΕΑΤ

Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης στο πλαίσιο του Ταμείου Χαρτοφυλακίου Business Growth της ΕΑΤ

Μηδενικό επιτόκιο
στο 40% του δανείου
Επιδότηση επιτοκίου ύψους 3%
για τα 2 πρώτα χρόνια 
Κάλυψη αναγκών  
για επενδύσεις ψηφιακής αναβάθμισης
Ενισχύουμε την ανάπτυξη των ΜμΕ επιχειρήσεων σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ). Χορηγούμε νέα συγχρηματοδοτούμενα δάνεια για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σας. Το Ταμείο Χαρτοφυλακίου Business Growth Fund της ΕΑΤ χρηματοδοτεί το 40% του δανείου άτοκα και προσφέρει επιπλέον επιδότηση επιτοκίου ύψους 3% στο υπόλοιπο 60% του δανείου για τα 2 πρώτα χρόνια.

Κάντε online αίτηση ενδιαφέροντος στην πλατφόρμα KYC της ΕΑΤ και δηλώστε την Eurobank ως τράπεζα συνεργασίας.

Αποκτήστε δάνειο με τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου Business Growth Fund

Για να αποκτήσετε χρηματοδότηση μέσα από το πρόγραμμα Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης με τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου Business Growth Fund της ΕΑΤ, συγκεντρώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάντε online αίτηση ενδιαφέροντος στην πλατφόρμα KYC της ΕΑΤ. Δηλώνετε την Eurobank ως τράπεζα συνεργασίας.

Λαμβάνετε επιστολή από την Eurobank μέσα από την πλατφόρμα KYC της ΕΑΤ, σε περίπτωση πρόθεσης αξιολόγησης του αιτήματος που έχετε υποβάλει για τη χρηματοδότηση της επιχείρησής σας από την Eurobank.

Στη συνέχεια, κάνετε online αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και λαμβάνετε έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης, τον οποίο εκτυπώνετε.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Relationship Manager σας ή κλείστε ραντεβού με Επαγγελματικό Σύμβουλο.

Υποβάλλω αίτηση

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment Bank), το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε με βάση το άρθρο 309 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχει παράλληλα με την ΕΑΤ, το Ελληνικό Δημόσιο και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων, που αποτελούν μέρος των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τη δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων υπέρ των επιχειρήσεων.