Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Συγχρηματοδοτούμενα δάνεια στο πλαίσιο του Ταμείου Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ της ΕΑΤ

Συγχρηματοδοτούμενα δάνεια στο πλαίσιο του Ταμείου Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ της ΕΑΤ

Μηδενικό επιτόκιο
Στο 40% του δανείου
Επιδότηση επιτοκίου έως 3%
για τα 2 πρώτα έτη του δανείου
Για την κάλυψη
όλων των επιχειρηματικών αναγκών 

Με το νέο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, ενισχύουμε την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ). Χορηγούμε νέα δάνεια για επενδυτικά σχέδια ή/και κεφάλαιο κίνησης. Το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ χρηματοδοτεί το 40% του δανείου άτοκα.

Αξιοποιήστε το πρόγραμμα χρηματοδότησης Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Επικοινωνήστε με τον Relationship Manager σας ή έναν Επαγγελματικό Σύμβουλο για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Ταμείου Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ.

Κλείνω ραντεβού

Σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα για την ένταξη της επιχείρησής σας στο πρόγραμμα και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση της αίτησής σας από την Eurobank.

 
 
Δείτε επίσης