Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας

Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της ΕΑΤ

Μειωμένες εξασφαλίσεις
για τη χρηματοδότησή σας
Επιχορήγηση έως 20%
με επίτευξη κριτηρίων καινοτομίας & ESG
Εγγύηση 80%
του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας
Ενισχύουμε τη ρευστότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που προάγουν την έρευνα και την καινοτομία. Χορηγούμε νέα δάνεια για επενδυτικά σχέδια ή/και κεφάλαιο κίνησης με την εγγύηση του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της ΕΑΤ, με ποσοστό εγγύησης 80%, μειωμένες εξασφαλίσεις και προνομιακή τιμολόγηση. Επιπλέον, εάν οι επενδύσεις σας ακολουθούν συγκεκριμένα κριτήρια καινοτομίας και ESG (Environmental, Social and Governance), παρέχεται η δυνατότητα επιχορήγησης έως και 20% του συνολικά εκταμιευμένου ποσού του δανείου.

Οι υποστηριζόμενες χρηματοδοτήσεις πραγματοποιούνται με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ/HDB) που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο.

Κάντε online αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και δηλώστε την Eurobank ως την τράπεζα από την οποία επιθυμείτε να χρηματοδοτηθείτε. Με τον μοναδικό αριθμό καταχώρισης που θα λάβετε, επικοινωνήστε με έναν Επαγγελματικό Σύμβουλο ώστε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους και τις προϋποθέσεις της χρηματοδότησης.

Αποκτήστε χρηματοδότηση με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της ΕΑΤ

Για να λάβετε χρηματοδότηση με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της ΕΑΤ, συγκεντρώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάντε online αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)Δηλώνετε την Eurobank ως την τράπεζα από την οποία επιθυμείτε να χρηματοδοτηθείτε και λαμβάνετε έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης.

Με αυτόν τον αριθμό κλείστε ραντεβού με Επαγγελματικό Σύμβουλο.

Υποβάλλω αίτηση στο ΠΣΚΕ