Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Επιδότηση επιτοκίου έως 3%
για τα 2 πρώτα χρόνια του δανείου
Χρηματοδότηση
χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις
Για την κάλυψη
όλων των επιχειρηματικών αναγκών 

Αξιοποιήστε το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ για να καλύψετε τις χρηματοδοτικές ανάγκες σας και να ενισχύσετε την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής σας. Χορηγούμε νέα δάνεια για επενδυτικά σχέδια ή/και κεφάλαιο κίνησης με την εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), με ποσοστό εγγύησης 70%-80%.

Αξιοποιήστε το πρόγραμμα χρηματοδότησης Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Επικοινωνήστε με τον Relationship Manager σας ή έναν Επαγγελματικό Σύμβουλο για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους και τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση, με την εγγύηση του Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ της ΕΑΤ.

Κλείνω ραντεβού

Σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα για την ένταξη της επιχείρησής σας στο πρόγραμμα και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση της αίτησής σας από την Eurobank.

 
 
Δείτε επίσης