Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ

Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ

Ενίσχυση ρευστότητας
εργοληπτών δημόσιων έργων
Μειωμένες εξασφαλίσεις
για τη χρηματοδότησή σας
Εγγύηση 80%
του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ
Ενισχύουμε τη ρευστότητα των εργοληπτών δημόσιων έργων σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ). Χορηγούμε νέα δάνεια για κεφάλαιο κίνησης με την εγγύηση του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ της ΕΑΤ σε όσους επιθυμούν να αναλάβουν ή έχουν αναλάβει την εκτέλεση έργου ή/και μελέτης δημοσίου συμφέροντος, ανεξάρτητα από το στάδιο εκτέλεσης με ποσοστό εγγύησης 80% και μειωμένες εξασφαλίσεις. Στόχος μας είναι να τους βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις στη λειτουργία της επιχείρησής τους από την επιδημική έκρηξη της Covid-19 και την ενεργειακή κρίση από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το ΤΜΕΔΕ.

Κάντε online αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και δηλώστε την Eurobank ως τράπεζα συνεργασίας σας. Με τον μοναδικό αριθμό καταχώρισης που λαμβάνετε, επικοινωνήστε με έναν Επαγγελματικό Σύμβουλο.

Αποκτήστε χρηματοδότηση με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ

Για να λάβετε χρηματοδότηση με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ, συγκεντρώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάντε online αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών ΕνισχύσεωνΔηλώνετε την Eurobank ως τράπεζα συνεργασίας σας και λαμβάνετε έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης.

Με αυτόν τον αριθμό, κλείστε ραντεβού με Επαγγελματικό Σύμβουλο.

Υποβάλλω αίτηση στο ΠΣΚΕ