Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Πώς να αποκτήσετε online ατομικό χαρτοφυλάκιο Personal Investment Portfolios

Πώς να αποκτήσετε online ατομικό χαρτοφυλάκιο Personal Investment Portfolios

Online διαδικασία
όπου κι αν βρίσκεστε
Ολοκλήρωση
σε λίγα βήματα
Δείτε τα βήματα για να αποκτήσετε online ατομικό χαρτοφυλάκιο με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios. Για να επενδύσετε σε χαρτοφυλάκια πρέπει να έχετε μοναδική φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε στο e-Banking σας και επιλέξτε:

Προϊόντα και Υπηρεσίες > Επενδύσεις > Personal Investment Portfolios > Επένδυση > Άνοιγμα ατομικού χαρτοφυλακίου

Εάν δεν έχετε κωδικούς e-Banking, μπορείτε να αποκτήσετε online κωδικούς σύνδεσης με τον αριθμό και το PIN μιας χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας σας Eurobank και τον αριθμό κινητού που έχετε δηλώσει στην Eurobank.

Video: Επενδύστε με Personal Investment Portfolios μέσα από το e-Banking

Επενδύστε με Personal Investment Portfolios μέσα από το e-Banking