Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
GF Hellas Invest Μικτό Εσωτερικού

GF Hellas Invest Μικτό Εσωτερικού

Επιλέξιμη επένδυση

για υποβολή αίτησης για Golden Visa

Ευρεία διασπορά

σε ελληνικές αξίες

Ευελιξία

στην επενδυτική στρατηγική

Το αμοιβαίο κεφάλαιο GF Hellas Invest Μικτό Εσωτερικού ακολουθεί ενεργητική διαχείριση και στοχεύει στην αύξηση του κεφαλαίου σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Εφαρμόζει ευέλικτη στρατηγική και εξασφαλίζει μεγάλη διασπορά, αφού επενδύει αποκλειστικά σε ελληνικές αξίες, μετοχές, εταιρικά και κρατικά ομόλογα.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIPS KID) για τους επενδυτές πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

Μπορείτε να τα βρείτε στα Ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.