Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Aedak icon

Δελτίο τιμών GF αμοιβαίων κεφαλαίων

Δείτε ποια είναι η καθαρή τιμή των μεριδίων GF αμοιβαίων κεφαλαίων και πώς έχει μεταβληθεί από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και την αρχή του έτους.

Μπορείτε να επιλέξετε ημερομηνία μέχρι και 2 εργάσιμες ημέρες πριν από τη σημερινή. 

Τα GF αμοιβαία κεφάλαια τα διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Επιλέξτε μια νέα ημερομηνία

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Καθαρή τιμή μεριδίου Μεταβολή από προηγ. ημέρα Μεταβολή από αρχή έτους
ERB I GF BAL BLEND FOF ΜΙΚΤΟ EUR 5,48440 0,080 9,010
ERB GF BALANCED BLEND FOF MKT EUR 5,36700 0,078 8,431
ERB GF EQUITY BLEND FOF MTX EUR 7,20540 0,301 17,066
ERB GF GREEK BOND FUND OMΟΛ ΕΣ EUR 3,43820 -0,035 0,954
ERB I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛ. EUR 3,55450 -0,034 1,781
ERB GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛ.ΕΞΩΤ. EUR 4,44280 0,020 -0,018
ERB I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛ. ΕΞ. EUR 4,50200 0,020 0,310
INT/CAN ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛ. EUR 37,97110 0,100 2,366
INT/CAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩ EUR 10,21230 -0,006 12,467
INT/CAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ EUR 19,70950 -0,022 6,978
INT/CAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣ EUR 48,70260 -0,094 -1,868
ERB GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ.ΕΞΩΤ. USD 13,70840 -0,021 -1,266
ERB NTT GF DOLLAR ΟΜΟΛ.ΕΞ USD 13,70840 -0,021 -1,266
ERB I GF GREEK EQUITIES ΜΤΧ EUR 4,99440 -0,054 14,205
ERB GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤ.ΕΞ. EUR 3,27570 0,519 18,359
ERB GF GREEK EQUITIES ΜΤΧ ΕΣΩΤ EUR 4,75260 -0,059 12,811
ERB NTT GF GLOBAL EQUITIES EUR 3,27350 0,519 18,361
ERB NTT GF GREEK EQUITIES ΜΤΧ EUR 4,75540 -0,057 12,813
ERB NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΑΕ EUR 3,14940 -0,003 -0,590
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜ.ΚΑΕ EUR 3,17310 0,000 -0,264
ERB NTT GF GLOBAL ΟΜ.ΕΞ. EUR 4,43870 0,018 -0,018
INT I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ EUR 20,32610 -0,019 7,858
INT I ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧ. ΕΣΩΤ. EUR 10,62960 -0,002 13,672
INT I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛ. EUR 38,38270 0,101 2,660
INT I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛ. ΕΣΩΤ. EUR 51,00560 -0,090 -0,655
INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΕ EUR 10,17170 -0,001 -0,521
INT ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧ.ΕΞ EUR 34,96220 0,520 22,063
{{row.issueDescription}} {{row.currencyCode}} {{row.closePrice}} {{row.changeDay}} {{row.changeYear}}