Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Aedak icon

Δελτίο τιμών GF αμοιβαίων κεφαλαίων

Δείτε ποια είναι η καθαρή τιμή των μεριδίων GF αμοιβαίων κεφαλαίων και πώς έχει μεταβληθεί από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και την αρχή του έτους.

Μπορείτε να επιλέξετε ημερομηνία μέχρι και 2 εργάσιμες ημέρες πριν από τη σημερινή. 

Τα GF αμοιβαία κεφάλαια τα διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Επιλέξτε μια νέα ημερομηνία

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Καθαρή τιμή μεριδίου Μεταβολή από προηγ. ημέρα Μεταβολή από αρχή έτους
ERB GF GLOBAL PROTECT 90 EUR 9,99710 -0,093 0,396
ERB I GF BAL BLEND FOF ΜΙΚΤΟ EUR 4,83640 -0,153 -0,248
ERB GF BALANCED BLEND FOF MKT EUR 4,68900 -0,153 -0,389
ERB GF EQUITY BLEND FOF MTX EUR 6,26930 -0,178 0,599
ERB I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛ. ΕΞ. EUR 4,26930 0,070 0,774
ERB I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛ. EUR 3,07520 -0,136 1,777
ERB GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛ.ΕΞΩΤ. EUR 4,18900 0,069 0,685
ERB GF GREEK BOND FUND OMΟΛ ΕΣ EUR 2,93220 -0,140 1,552
INT/CAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ EUR 19,04350 -0,336 5,937
INT/CAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩ EUR 11,61510 -0,532 10,226
INT/CAN ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛ. EUR 38,05230 0,505 -0,167
INT/CAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣ EUR 40,98980 -0,092 2,149
ERB DIS GF TARGET MATURITY II EUR 9,96380 0,004 -0,405
ERB DIS GF TARGET MATURITY III EUR 9,94950 -0,050 -0,505
ERB DIS GF TARGET MATURITY OM EUR 10,22550 -0,046 1,068
ERB NTT GF DOLLAR ΟΜΟΛ.ΕΞ USD 13,25490 0,376 1,091
ERB GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ.ΕΞΩΤ. USD 13,25490 0,376 1,091
ERB NTT GF GREEK EQ ESG ΜΕΤ ΕΣ EUR 5,37990 -0,428 10,291
ERB I GF GREEK EQ ESG ΜΕΤΟΧ ΕΣ EUR 5,77320 -0,423 10,655
ERB GF GREEK EQTS ESG ΜΕΤΟΧ ΕΣ EUR 5,37680 -0,428 10,289
ERB NTT GF GLOBAL EQUITIES EUR 3,13910 -0,526 1,317
ERB GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤ.ΕΞ. EUR 3,14120 -0,529 1,316
ERB GF TARGET MATURITY IV EUR 9,99710 -0,001 -0,029
ERB NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΑΕ EUR 3,14560 0,003 0,463
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜ.ΚΑΕ EUR 3,18200 0,003 0,496
ERB NTT GF GLOBAL ΟΜ.ΕΞ. EUR 4,18520 0,069 0,686
INT I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛ. ΕΣΩΤ. EUR 43,86100 -0,087 2,486
INT I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛ. EUR 38,65820 0,506 -0,091
INT I ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧ. ΕΣΩΤ. EUR 12,31710 -0,528 10,542
INT I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ EUR 19,92270 -0,333 6,169
INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΕ EUR 10,14900 0,003 0,442
INT ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧ.ΕΞ EUR 33,07950 -0,519 1,354
{{row.issueDescription}} {{row.currencyCode}} {{row.closePrice}} {{row.changeDay}} {{row.changeYear}}