Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Aedak icon

Δελτίο τιμών GF αμοιβαίων κεφαλαίων

Δείτε ποια είναι η καθαρή τιμή των μεριδίων GF αμοιβαίων κεφαλαίων και πώς έχει μεταβληθεί από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και την αρχή του έτους.

Μπορείτε να επιλέξετε ημερομηνία μέχρι και 2 εργάσιμες ημέρες πριν από τη σημερινή. 

Τα GF αμοιβαία κεφάλαια τα διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Επιλέξτε μια νέα ημερομηνία

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Καθαρή τιμή μεριδίου Μεταβολή από προηγ. ημέρα Μεταβολή από αρχή έτους
ERB I GF BAL BLEND FOF ΜΙΚΤΟ EUR 5,40500 0,081 7,432
ERB GF BALANCED BLEND FOF MKT EUR 5,29750 0,079 7,027
ERB GF EQUITY BLEND FOF MTX EUR 6,90790 0,285 12,232
ERB I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛ. EUR 3,61880 0,055 3,622
ERB I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛ. ΕΞ. EUR 4,53010 0,018 0,936
ERB GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛ.ΕΞΩΤ. EUR 4,47480 0,018 0,702
ERB GF GREEK BOND FUND OMΟΛ ΕΣ EUR 3,50870 0,051 3,024
INT/CAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣ EUR 50,07300 0,083 0,893
INT/CAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ EUR 19,65900 0,238 6,704
INT/CAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩ EUR 9,87810 0,344 8,786
INT/CAN ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛ. EUR 38,00520 0,044 2,458
INT/CAN NEW EUROPE ΜΕΤ ΕΞΩΤ EUR 11,26050 1,043 17,127
INT/CAN ΑΝΑΠΤΥΣ.ΕΤΑΙΡ.ΜΤΧ.ΕΣΩ EUR 3,17040 0,307 12,757
INTERAMERICAN DEV MRKTS MTX ΕΞ EUR 33,01360 0,249 15,260
ERB GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ.ΕΞΩΤ. USD 13,79940 0,002 -0,611
ERB NTT GF DOLLAR ΟΜΟΛ.ΕΞ USD 13,79940 0,003 -0,611
ERB I GF GREEK EQUITIES ΜΤΧ EUR 4,79410 0,347 9,625
ERB GF GREEK EQUITIES ΜΤΧ ΕΣΩΤ EUR 4,57830 0,342 8,673
ERB GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤ.ΕΞ. EUR 3,18780 0,267 15,183
ERB NTT GF GREEK EQUITIES ΜΤΧ EUR 4,58100 0,344 8,676
ERB NTT GF GLOBAL EQUITIES EUR 3,18570 0,271 15,186
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜ.ΚΑΕ EUR 3,17570 0,000 -0,182
ERB NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΑΕ EUR 3,15500 -0,003 -0,413
ERB NTT GF GLOBAL ΟΜ.ΕΞ. EUR 4,47070 0,018 0,703
INT I ΑΝΑΠΤΥΣΣ.ΕΤΑΙΡ.ΜΤΧ.ΕΣΩΤ. EUR 3,29900 0,310 13,676
INT I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛ. EUR 38,38500 0,045 2,666
INT I ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧ. ΕΣΩΤ. EUR 10,24980 0,349 9,611
INT I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛ. ΕΣΩΤ. EUR 52,25320 0,087 1,775
INT I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ EUR 20,22560 0,240 7,325
INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΕ EUR 10,18790 -0,002 -0,363
{{row.issueDescription}} {{row.currencyCode}} {{row.closePrice}} {{row.changeDay}} {{row.changeYear}}