Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Aedak icon

Δελτίο τιμών GF αμοιβαίων κεφαλαίων

Δείτε ποια είναι η καθαρή τιμή των μεριδίων GF αμοιβαίων κεφαλαίων και πώς έχει μεταβληθεί από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και την αρχή του έτους.

Μπορείτε να επιλέξετε ημερομηνία μέχρι και 2 εργάσιμες ημέρες πριν από τη σημερινή. 

Τα GF αμοιβαία κεφάλαια τα διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Επιλέξτε μια νέα ημερομηνία

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Καθαρή τιμή μεριδίου Μεταβολή από προηγ. ημέρα Μεταβολή από αρχή έτους
ERB I GF BAL BLEND FOF ΜΙΚΤΟ EUR 4,98270 -0,398 -9,126
ERB GF BALANCED BLEND FOF MKT EUR 4,85400 -0,402 -9,422
ERB GF EQUITY BLEND FOF MTX EUR 6,27160 -1,104 -13,361
ERB GF GREEK BOND FUND OMΟΛ ΕΣ EUR 2,90860 0,769 -13,865
ERB GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛ.ΕΞΩΤ. EUR 4,27610 0,359 -4,173
ERB I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛ. ΕΞ. EUR 4,34520 0,360 -3,982
ERB I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛ. EUR 3,02790 0,769 -13,437
INT/CAN ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛ. EUR 39,35740 0,683 0,984
INT/CAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ EUR 17,03940 0,236 -12,195
INT/CAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩ EUR 9,20270 -0,363 -8,845
INT/CAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣ EUR 40,97370 0,751 -14,074
ERB GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ.ΕΞΩΤ. USD 13,17920 0,099 -3,547
ERB NTT GF DOLLAR ΟΜΟΛ.ΕΞ USD 13,17920 0,099 -3,547
ERB GF GREEK EQUITIES ΜΤΧ ΕΣΩΤ EUR 4,26360 -0,467 -8,931
ERB I GF GREEK EQUITIES ΜΤΧ EUR 4,52740 -0,464 -8,246
ERB NTT GF GREEK EQUITIES ΜΤΧ EUR 4,26600 -0,469 -8,932
ERB GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤ.ΕΞ. EUR 2,96260 -0,185 -12,339
ERB NTT GF GLOBAL EQUITIES EUR 2,96060 -0,185 -12,338
ERB NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΑΕ EUR 3,13010 -0,003 -0,458
ERB NTT GF GLOBAL ΟΜ.ΕΞ. EUR 4,27220 0,359 -4,174
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜ.ΚΑΕ EUR 3,16240 -0,003 -0,262
INT I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛ. ΕΣΩΤ. EUR 43,36050 0,755 -13,427
INT I ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧ. ΕΣΩΤ. EUR 9,66560 -0,360 -8,251
INT I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ EUR 17,69490 0,239 -11,754
INT I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛ. EUR 39,88080 0,683 1,161
INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΕ EUR 10,11080 -0,005 -0,451
INT ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧ.ΕΞ EUR 31,11450 -0,164 -12,550
{{row.issueDescription}} {{row.currencyCode}} {{row.closePrice}} {{row.changeDay}} {{row.changeYear}}