Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Aedak icon

Δελτίο τιμών GF αμοιβαίων κεφαλαίων

Δείτε ποια είναι η καθαρή τιμή των μεριδίων GF αμοιβαίων κεφαλαίων και πώς έχει μεταβληθεί από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και την αρχή του έτους.

Μπορείτε να επιλέξετε ημερομηνία μέχρι και 2 εργάσιμες ημέρες πριν από τη σημερινή. 

Τα GF αμοιβαία κεφάλαια τα διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Επιλέξτε μια νέα ημερομηνία

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Καθαρή τιμή μεριδίου Μεταβολή από προηγ. ημέρα Μεταβολή από αρχή έτους
ERB GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ EUR 9,60880 -0,058 -3,912
ERB GF GLOBAL PROTECT 90 EUR 10,01730 -0,076 0,599
ERB I GF BAL BLEND FOF ΜΙΚΤΟ EUR 4,89820 -0,224 1,027
ERB GF BALANCED BLEND FOF MKT EUR 4,73260 -0,228 0,537
ERB GF EQUITY BLEND FOF MTX EUR 6,57410 0,108 5,489
ERB I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛ. EUR 3,11430 -0,644 3,071
ERB GF GREEK BOND FUND OMΟΛ ΕΣ EUR 2,95390 -0,646 2,303
ERB I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛ. ΕΞ. EUR 4,28070 -0,207 1,043
ERB GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛ.ΕΞΩΤ. EUR 4,19130 -0,212 0,740
INT/CAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩ EUR 13,49330 -1,115 28,050
INT/CAN ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛ. EUR 38,15160 0,206 0,093
INT/CAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣ EUR 41,20720 -0,489 2,691
INT/CAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ EUR 20,51840 -0,912 14,141
ERB DIS GF TARGET MATURITY V EUR 10,04220 0,006 0,422
ERB DIS GF TARGET MATURITY III EUR 10,23520 -0,290 2,352
ERB DIS GF TARGET MATURITY OM EUR 10,36060 -0,248 2,404
ERB DIS GF TARGET MATURITY II EUR 10,27270 -0,276 2,683
ERB GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ.ΕΞΩΤ. USD 13,25200 0,116 1,068
ERB NTT GF DOLLAR ΟΜΟΛ.ΕΞ USD 13,25200 0,116 1,068
ERB I GF GREEK EQ ESG ΜΕΤΟΧ ΕΣ EUR 6,70710 -1,182 28,555
ERB NTT GF GREEK EQ ESG ΜΕΤ ΕΣ EUR 6,20100 -1,184 27,124
ERB GF GREEK EQTS ESG ΜΕΤΟΧ ΕΣ EUR 6,19740 -1,185 27,121
ERB GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤ.ΕΞ. EUR 3,27550 0,386 5,648
ERB NTT GF GLOBAL EQUITIES EUR 3,27330 0,386 5,648
ERB GF HELLAS INVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣ. EUR 9,98950 -0,001 -0,105
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜ.ΚΑΕ EUR 3,23110 0,009 2,047
ERB GF TARGET MATURITY IV EUR 9,84640 -0,686 -1,536
ERB NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΑΕ EUR 3,18930 0,006 1,859
ERB NTT GF GLOBAL ΟΜ.ΕΞ. EUR 4,18750 -0,210 0,741
ERB GF TARGET MATURITY VI EUR 9,67160 -0,735 -3,284
INT I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛ. ΕΣΩΤ. EUR 44,44400 -0,485 3,848
INT I ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧ. ΕΣΩΤ. EUR 14,40730 -1,112 29,300
INT I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ EUR 21,57930 -0,909 14,998
INT I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛ. EUR 38,83080 0,207 0,355
INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΕ EUR 10,27640 0,005 1,703
INT ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧ.ΕΞ EUR 34,51860 0,394 5,763
{{row.issueDescription}} {{row.currencyCode}} {{row.closePrice}} {{row.changeDay}} {{row.changeYear}}