Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Aedak icon

Δελτίο τιμών GF αμοιβαίων κεφαλαίων

Δείτε ποια είναι η καθαρή τιμή των μεριδίων GF αμοιβαίων κεφαλαίων και πώς έχει μεταβληθεί από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και την αρχή του έτους.

Μπορείτε να επιλέξετε ημερομηνία μέχρι και 2 εργάσιμες ημέρες πριν από τη σημερινή. 

Τα GF αμοιβαία κεφάλαια τα διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Επιλέξτε μια νέα ημερομηνία

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Καθαρή τιμή μεριδίου Μεταβολή από προηγ. ημέρα Μεταβολή από αρχή έτους
ERB GF GLOBAL PROTECT 90 EUR 10,02150 0,084 0,215
ERB I GF BAL BLEND FOF ΜΙΚΤΟ EUR 5,03160 0,347 -8,234
ERB GF BALANCED BLEND FOF MKT EUR 4,88810 0,347 -8,785
ERB GF EQUITY BLEND FOF MTX EUR 6,60930 1,026 -8,696
ERB GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛ.ΕΞΩΤ. EUR 4,23540 0,045 -5,085
ERB GF GREEK BOND FUND OMΟΛ ΕΣ EUR 2,92450 0,086 -13,394
ERB I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛ. EUR 3,05760 0,088 -12,588
ERB I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛ. ΕΞ. EUR 4,31120 0,046 -4,733
INT/CAN ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛ. EUR 39,34060 0,299 0,941
INT/CAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ EUR 17,89310 0,065 -7,796
INT/CAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩ EUR 10,23110 0,011 1,341
INT/CAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣ EUR 40,78730 0,087 -14,464
ERB DIS GF TARGET MATURITY OM EUR 10,16000 -0,002 1,600
ERB DIS GF TARGET MATURITY II EUR 10,00170 0,001 0,017
ERB GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ.ΕΞΩΤ. USD 13,10060 0,249 -4,123
ERB NTT GF DOLLAR ΟΜΟΛ.ΕΞ USD 13,10060 0,249 -4,123
ERB I GF GREEK EQ ESG ΜΕΤΟΧ ΕΣ EUR 5,06250 0,014 2,598
ERB NTT GF GREEK EQ ESG ΜΕΤ ΕΣ EUR 4,73970 0,011 1,181
ERB GF GREEK EQTS ESG ΜΕΤΟΧ ΕΣ EUR 4,73700 0,011 1,181
ERB GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤ.ΕΞ. EUR 3,26670 1,328 -3,341
ERB NTT GF GLOBAL EQUITIES EUR 3,26450 1,328 -3,340
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜ.ΚΑΕ EUR 3,16340 0,003 -0,230
ERB NTT GF GLOBAL ΟΜ.ΕΞ. EUR 4,23150 0,045 -5,087
ERB NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΑΕ EUR 3,12860 0,003 -0,506
INT I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛ. ΕΣΩΤ. EUR 43,44110 0,091 -13,266
INT I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛ. EUR 39,92350 0,300 1,269
INT I ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧ. ΕΣΩΤ. EUR 10,80570 0,015 2,571
INT I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ EUR 18,66110 0,068 -6,936
INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΕ EUR 10,09650 0,002 -0,592
INT ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧ.ΕΞ EUR 34,45370 1,349 -3,165
{{row.issueDescription}} {{row.currencyCode}} {{row.closePrice}} {{row.changeDay}} {{row.changeYear}}