Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Aedak icon

Δελτίο τιμών GF αμοιβαίων κεφαλαίων

Δείτε ποια είναι η καθαρή τιμή των μεριδίων GF αμοιβαίων κεφαλαίων και πώς έχει μεταβληθεί από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και την αρχή του έτους.

Μπορείτε να επιλέξετε ημερομηνία μέχρι και 2 εργάσιμες ημέρες πριν από τη σημερινή. 

Τα GF αμοιβαία κεφάλαια τα διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Επιλέξτε μια νέα ημερομηνία

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Καθαρή τιμή μεριδίου Μεταβολή από προηγ. ημέρα Μεταβολή από αρχή έτους
ERB GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ EUR 10,50700 -0,023 4,543
ERB GF GLOBAL PROTECT 90 EUR 10,41690 -0,006 0,960
ERB I GF BAL BLEND FOF ΜΙΚΤΟ EUR 5,35520 0,064 5,307
ERB GF BALANCED BLEND FOF MKT EUR 5,15230 0,058 5,040
ERB GF EQUITY BLEND FOF MTX EUR 7,60560 0,096 10,341
ERB GF GREEK BOND FUND OMΟΛ ΕΣ EUR 3,17380 -0,101 -0,573
ERB I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛ. ΕΞ. EUR 4,38890 -0,036 -0,829
ERB GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛ.ΕΞΩΤ. EUR 4,28610 -0,040 -0,984
ERB I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛ. EUR 3,36820 -0,092 -0,181
INT/CAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩ EUR 17,01810 0,862 15,509
INT/CAN ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛ. EUR 38,01770 -0,195 0,806
INT/CAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ EUR 24,04260 0,494 8,750
INT/CAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣ EUR 44,23690 -0,054 -1,062
ERB DIS GF TARGET MATUR III EUR 10,53760 0,019 -1,786
ERB DIS GF TARGET MATURITY VII EUR 10,15530 0,020 1,407
ERB DIS GF TARGET MATURITY OM EUR 10,89520 0,023 0,792
ERB DIS GF TARGET MATURITY V EUR 10,44640 0,028 1,110
ERB DIS GF TARGET MATUR II EUR 10,63620 0,024 1,057
ERB NTT GF DOLLAR ΟΜΟΛ.ΕΞ USD 13,62580 -0,015 0,413
ERB GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ.ΕΞΩΤ. USD 13,62580 -0,015 0,413
ERB NTT GF GREEK EQ ESG ΜΕΤ ΕΣ EUR 7,69960 0,850 15,065
ERB I GF GREEK EQ ESG ΜΕΤΟΧ ΕΣ EUR 8,41000 0,861 15,741
ERB GF GREEK EQTS ESG ΜΕΤΟΧ ΕΣ EUR 7,69520 0,849 15,065
ERB GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤ.ΕΞ. EUR 3,88310 0,261 13,378
ERB NTT GF GLOBAL EQUITIES EUR 3,88050 0,264 13,379
ERB NTT GF GLOBAL ΟΜ.ΕΞ. EUR 4,28210 -0,042 -0,987
ERB GF TARGET MATURITY VI EUR 10,65540 -0,062 -0,138
ERB NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΑΕ EUR 3,24940 0,006 1,101
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜ.ΚΑΕ EUR 3,30160 0,009 1,279
ERB GF HELLAS INVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣ. EUR 10,71640 0,454 5,447
ERB GF TARGET MATURITY IV EUR 10,84760 -0,064 -0,187
INT I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛ. EUR 38,78300 -0,192 0,944
INT I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ EUR 25,45120 0,502 9,176
INT I ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧ. ΕΣΩΤ. EUR 18,32570 0,873 16,098
INT I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛ. ΕΣΩΤ. EUR 48,18120 -0,041 -0,479
INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΕ EUR 10,46830 0,001 1,109
INT ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧ.ΕΞ EUR 40,79940 0,232 13,249
{{row.issueDescription}} {{row.currencyCode}} {{row.closePrice}} {{row.changeDay}} {{row.changeYear}}