Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) High Yield A List Fund

Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) High Yield A List Fund

MORNINGSTAR 4 star
Υψηλής απόδοσης
εταιρικά και κρατικά ομόλογα
Μακροπρόθεσμος
επενδυτικός ορίζοντας
Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) High Yield A List Fund επενδύει σε εταιρικά και κρατικά ομόλογα υψηλής απόδοσης. Απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν τακτικό εισόδημα και κεφαλαιακά κέρδη. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIPS KID) για τους επενδυτές πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.