Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) High Yield A List Fund

Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) High Yield A List Fund

Υψηλής απόδοσης
εταιρικά και κρατικά ομόλογα
Υψηλός
επενδυτικός κίνδυνος
Μακροπρόθεσμος
επενδυτικός ορίζοντας
Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) High Yield A List Fund επενδύει σε εταιρικά και κρατικά ομόλογα υψηλής απόδοσης. Απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν τακτικό εισόδημα και κεφαλαιακά κέρδη. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.