Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Ακούμε προσεκτικά τις ανάγκες των πελατών μας για να τους προτείνουμε λύσεις που ταιριάζουν στο προφίλ τους. Έτσι χτίζουμε δυνατούς δεσμούς εμπιστοσύνης. Δημιουργούμε αξία για όλους όσοι συνδέονται με την Eurobank: πελάτες, μέτοχοι, επενδυτές και ανθρώπινο δυναμικό. Δείτε ποιος είναι ο ρόλος και οι δεξιότητες των εργαζομένων μας σε αυτήν την οικογένεια σταδιοδρομίας.
   
Λιανική τραπεζική

Λιανική τραπεζική

Οι εργαζόμενοί μας αναπτύσσουν τις σχέσεις μας με τους πελάτες. Ακούν προσεκτικά τι χρειάζεται κάθε πελάτης. Του προτείνουν ολοκληρωμένα προϊόντα και υπηρεσίες που απαντούν στις ανάγκες και τις προσδοκίες του.
Λιανική τραπεζική
Τραπεζική επιχειρήσεων

Τραπεζική επιχειρήσεων

Οι εργαζόμενοί μας καλύπτουν τις ανάγκες επιχειρήσεων κάθε κλίμακας. Γνωρίζουν καλά το επιχειρηματικό τοπίο στην Ελλάδα και στις διεθνείς αγορές. Προτείνουν λύσεις που στηρίζουν την επιχείρηση και προάγουν την εθνική οικονομική ανάπτυξη.
Τραπεζική επιχειρήσεων
Private banking

Private banking

Οι εργαζόμενοί μας χτίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους private banking πελάτες. Εντοπίζουν εξειδικευμένες λύσεις που ταιριάζουν στο επενδυτικό προφίλ και τις προσδοκίες τους. Για την υλοποίησή τους συνεργάζονται με όλες τις διευθύνσεις, τις θυγατρικές και τις τράπεζες του Ομίλου Eurobank.
Private banking
Διαχείριση προβληματικών δανείων

Διαχείριση προβληματικών δανείων

Οι εργαζόμενοί μας αναζητούν και προτείνουν τη βέλτιστη λύση σε πελάτες με οφειλές σε καθυστέρηση. Προστατεύουν τα συμφέροντα των πελατών μας και της Eurobank.
Διαχείριση προβληματικών δανείων
Διαχείριση διαθεσίμων και αγορές κεφαλαίου

Διαχείριση διαθεσίμων και αγορές κεφαλαίου

Οι εργαζόμενοί μας αναλύουν τα χρηματοοικονομικά δεδομένα στην ελληνική οικονομία και τις διεθνείς αγορές. Με την εξειδικευμένη γνώση τους συμβάλλουν στη λήψη σημαντικών επενδυτικών αποφάσεων.
Διαχείριση διαθεσίμων και αγορές κεφαλαίου