Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Στο Private Banking εξυπηρετούμε τους πελάτες μας με υψηλά καταθετικά υπόλοιπα. Σε συνεργασία με άλλα τμήματα της Eurobank, διαχειριζόμαστε τα συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια προς το συμφέρον των πελατών και αναπτύσσουμε το πελατολόγιο της Eurobank.

Ο ρόλος των εργαζομένων μας

Οι εργαζόμενοί μας στο Private Banking αναπτύσσουν το πελατολόγιο ιδιωτών με υψηλά καταθετικά υπόλοιπα. Προωθούν νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Σε συνεργασία με άλλα δίκτυα της Eurobank ακολουθούν στρατηγικές παράλληλης πώλησης (cross-selling). Επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν την κερδοφορία των πελατών και της Eurobank.

Βασικές δεξιότητες

Οι άνθρωποί μας στο Private Banking παρακολουθούν την αγορά και αναγνωρίζουν τις μελλοντικές τάσεις. Αναλύουν οικονομικά δεδομένα, εξάγουν συμπεράσματα και προτείνουν τα κατάλληλα προϊόντα και υπηρεσίες ανά πελάτη.

Σε στενή επικοινωνία μαζί του, επιλέγουν εκείνα που θα αναπτύξουν το κεφάλαιό του, αλλά και τις εργασίες της Eurobank. Εντοπίζουν και εκτιμούν τους πιθανούς κινδύνους και δρουν προληπτικά προς το κοινό συμφέρον.

Ευκαιρίες σταδιοδρομίας

Δείτε εάν σήμερα υπάρχουν ευκαιρίες σταδιοδρομίας στο Private Banking της Eurobank.

Δείτε με ποιους άλλους τρόπους χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.