Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Στην τραπεζική επιχειρήσεων εξυπηρετούμε τις ανάγκες επιχειρήσεων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους από διάφορους κλάδους. Αναπτύσσουμε πιστοδοτικές υπηρεσίες και εξειδικευμένα χρηματοδοτικά προϊόντα για να ενισχύσουμε αυτούς που στηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας.

Ο ρόλος των εργαζομένων μας

Οι εργαζόμενοί μας στην τραπεζική επιχειρήσεων αναπτύσσουν τις σχέσεις μας με τους εταιρικούς πελάτες. Τηρούν τα χαρτοφυλάκιά τους και αναλύουν τα σχετικά οικονομικά στοιχεία. Αναλύουν τον ανταγωνισμό και εντοπίζουν νέες ευκαιρίες στην αγορά.

Βασικές δεξιότητες

Τα στελέχη μας διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις χρηματοοικονομικής και πιστωτικής ανάλυσης. Παρακολουθούν την αγορά και προσδιορίζουν τάσεις και πρότυπα. Με τα σύγχρονα τεχνολογικά και ψηφιακά εργαλεία της Eurobank αναλύουν αριθμητικά και οικονομικά δεδομένα και αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, θέτουν προτεραιότητες και προτείνουν τα κατάλληλα προϊόντα και υπηρεσίες ανά πελάτη. Επικοινωνούν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο. Παρέχουν στήριξη και χτίζουν αποδοτικές και μακροχρόνιες σχέσεις που αναπτύσσουν τις εργασίες μας. 

Αξιολογούν τους κινδύνους και λαμβάνουν τις ανάλογες αποφάσεις. Αναλαμβάνουν να βρουν λύσεις σε περιπτώσεις που απαιτούν πιο σύνθετες διαπραγματευτικές ικανότητες.

Ευκαιρίες σταδιοδρομίας

Δείτε εάν σήμερα υπάρχουν ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην τραπεζική επιχειρήσεων της Eurobank.

Δείτε με ποιους άλλους τρόπους χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.