Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Στη διαχείριση προβληματικών δανείων φροντίζουμε για την αποτελεσματικότερη είσπραξη οφειλών σε καθυστέρηση. Ελαχιστοποιούμε τους κινδύνους για την Eurobank και τους πελάτες μας και προστατεύουμε τα κοινά μας συμφέροντα.

Ο ρόλος των εργαζομένων μας

Οι εργαζόμενοί μας στη διαχείριση προβληματικών δανείων αναπτύσσουν τις στρατηγικές διαχείρισης, ρύθμισης και είσπραξης δανειακών οφειλών. Επιπλέον, επικοινωνούν με πελάτες μας που έχουν εκκρεμείς οφειλές και προτείνουν τον κατάλληλο διακανονισμό για την τακτοποίησή τους.

Βασικές δεξιότητες

Τα στελέχη μας αναλύουν και αξιολογούν τα οικονομικά στοιχεία και τα επιχειρηματικά σχέδια των πελατών. Παρακολουθούν συγκεκριμένους λογαριασμούς και καταρτίζουν αναφορές. Υποβάλλουν εισηγήσεις και προτάσεις ρυθμίσεων οφειλών.

Θέτουν προτεραιότητες και αξιοποιούν τις δυνατότητες των σύγχρονων μέσων τεχνολογίας που παρέχει η Eurobank. Για να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους πελάτες διαθέτουν άριστες διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές ικανότητες.

Γνωρίζουν πώς να παρακολουθούν την αγορά και είναι εξοικειωμένοι με τη σχετική νομοθεσία. Εντοπίζουν τους πιθανούς κινδύνους για την Eurobank και τους πελάτες μας. Λαμβάνουν μέτρα για να τους ελαχιστοποιήσουν.

Ευκαιρίες σταδιοδρομίας

Δείτε εάν σήμερα υπάρχουν ευκαιρίες σταδιοδρομίας στη διαχείριση προβληματικών δανείων της Eurobank.

Δείτε με ποιους άλλους τρόπους χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.