Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Στη λιανική τραπεζική εκπροσωπούμε την Eurobank στον τομέα των καθημερινών συναλλαγών. Διαχειριζόμαστε και αναπτύσσουμε τις σχέσεις μας με τους πελάτες. Μέσα από την ποιότητα της εξυπηρέτησης που προσφέρουμε, συνεισφέρουμε στη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας της Eurobank.

Ο ρόλος των εργαζομένων μας

Οι εργαζόμενοί μας στη λιανική τραπεζική καλλιεργούν τη σχέση μας με τους πελάτες και εξυπηρετούν τα αιτήματά τους σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες της Eurobank. Προτείνουν σε κάθε πελάτη τα τραπεζικά προϊόντα που ταιριάζουν στις ανάγκες του. 

Βασικές δεξιότητες

Οι άνθρωποί μας γνωρίζουν την αγορά και παρακολουθούν τις τάσεις και τις εξελίξεις της. Οργανώνουν την εργασία τους ώστε να παρέχουν την πληροφορία με συστηματικό, έγκαιρο και έγκυρο τρόπο. 

Με τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Eurobank και σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές, αναλύουν οικονομικά δεδομένα και προωθούν τα κατάλληλα προϊόντα και υπηρεσίες σε κάθε πελάτη. Αναπτύσσουν μακροχρόνιες και αμοιβαία αποδοτικές σχέσεις που βασίζονται στην άμεση επικοινωνία και την εμπιστοσύνη.

Για να προστατέψουν τα συμφέροντα των πελατών μας και της Eurobank, αξιολογούν και διαχειρίζονται τους κινδύνους. Γνωρίζουν πώς να διεκδικούν και να κάνουν παραχωρήσεις για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε μια διαπραγμάτευση.

Ευκαιρίες σταδιοδρομίας

Δείτε εάν σήμερα υπάρχουν ευκαιρίες σταδιοδρομίας στη λιανική τραπεζική της Eurobank.

Δείτε με ποιους άλλους τρόπους χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.