Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Richard Boucher

Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας Eurobank Ergasias ΑΕ

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου

Άλλοι ρόλοι του σήμερα

 • Εκτελεστικό Μέλος στο ΔΣ της Nkana Kitwe Risakake Company Limited 
 • Μη Εκτελεστικό Μέλος στο ΔΣ της Atlas Mara Plc
 • Μη Εκτελεστικό Μέλος στο ΔΣ της CRH Plc

Ευρύτερη σταδιοδρομία

 • Διευθύνων Σύμβουλος στην Bank of Ireland Group, έναν από τους μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς ομίλους της Ιρλανδίας (2009-2017)
 • Μέλος στο ΔΣ του Irish Business and Employers Confederation (2015-2017)
 • Πρόεδρος του Institute of Banking στην Ιρλανδία (2007)
 • Πρόεδρος του Irish Banking Federation (2005-2006)
 • Διευθύνων Σύμβουλος στην Bank of Ireland Group στο Retail Financial Services (2006-2008)

 • Διευθύνων Σύμβουλος στην Bank of Ireland Group στο Corporate Banking (2004-2005)

 • Μέλος (Fellow) του Institute of Banking της Ιρλανδίας (2006-2017)
 • Ανώτερες διοικητικές θέσεις στην Royal Bank of Scotland και την Ulster Bank (1991-2003)

Σπουδές

 • ΒA in Economics από το Trinity College του Δουβλίνου

Τόπος γέννησης

Ζάμπια


Richard Boucher
Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας Eurobank Ergasias ΑΕ
Λήξη θητείας: 2021