Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Κωνσταντίνος Βουσβούνης

Senior Advisor της Eurobank ΑΕ

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου

Άλλοι ρόλοι του στον Όμιλο Eurobank

Μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών του Ομίλου στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη:

 • Αντιπρόεδρος στο ΔΣ της Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ
 • Αντιπρόεδρος στο ΔΣ της Eurobank Factors ΑΕΠΕΑ
 • Μέλος στο ΔΣ της Εurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ

Στο παρελθόν ο κ. Βουσβούνης διετέλεσε:

 • Μέλος στο ΔΣ της Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων ΑΕ
 • Επικεφαλής, Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων του Ομίλου Eurobank
 • Μέλος στο ΔΣ της Eurobank FPS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις ΑΕ
 • Μέλος στο ΔΣ της Εurobank Finance SA
 • Επικεφαλής, Γενικός Διευθυντής Τραπεζικής Επιχειρήσεων & Επενδυτικής Τραπεζικής του Ομίλου Eurobank
 • Πρόεδρος στο ΔΣ της Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ
 • Διευθύνων Σύμβουλος στην EFG Telesis Finance

Ευρύτερη σταδιοδρομία

Εργάστηκε στην Bank of America του Λονδίνου ως υπεύθυνος δραστηριοτήτων στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική και Ελλάδα (2002-2004).

Εργάστηκε στην Bank of America της Αθήνας ως:

 • Γενικός Διευθυντής Ελλάδας, Κύπρου και ΝΑ Ευρώπης (2000-2002)
 • Επικεφαλής Τμήματος Μεγάλων Επιχειρήσεων και Επενδυτικής Τραπεζικής για Ελλάδα και Κύπρο (1994-2000)
 • Επικεφαλής Επενδυτικής Τραπεζικής για Ελλάδα και Κύπρο (1992-1994)
 • Relationship Manager (1989-1992)

Επιπλέον, εργάστηκε ως:

 • Relationship Manager στη National Westminster Bank της Αθήνας (1988-1989)
 • Στέλεχος του Special Assets Group στην Continental Bank της Αθήνας (1985-1987)

Σπουδές

 • MBA, Manchester Business School, UK
 • Πτυχίο στις Οικονομικές Επιστήμες, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τόπος γέννησης

Αθήνα


Κωνσταντίνος Βουσβούνης
Senior Advisor της Eurobank ΑΕ