Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος

Μη Εκτελεστικό μέλος ΔΣ EurobankΑΕ, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με τον Ν.3864/2010

Συμμετοχή στις Επιτροπές του Ομίλου

Άλλοι ρόλοι του σήμερα

 • Portfolio manager. Παρατηρητής στο ΔΣ και στις Επιτροπές ΔΣ ως εκπρόσωπος του ΤΧΣ (Ιούνιος 2018 – σήμερα)

Ευρύτερη σταδιοδρομία

Στην Alpha Bank, ο κ. Αγγελόπουλος διετέλεσε:

 • Υποδιευθυντής στη Διεύθυνση Προγραμμάτων Loyalty (Απρίλιος 2016 – Δεκέμβριος 2016)
 • Υποδιευθυντής στη Διεύθυνση International Retail, Επικεφαλής για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στις θυγατρικές εξωτερικού (Ιούνιος 2014 – Μάρτιος 2016)
 • Υποδιευθυντής στη Διεύθυνση Καταθετικών και Επενδυτικών Προϊόντων, Επικεφαλής του Alpha Prime Personal Banking (Ιούλιος 2013 – Μάιος 2014)

Στην Εμπορική Τράπεζα (μέλος του Ομίλου Credit Agricole), ο κ. Αγγελόπουλος διετέλεσε:

 • Διευθυντής στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Προϊόντων Λιανικής (Ιούλιος 2012 – Ιούλιος 2013)
 • Αναπληρωτής Διευθυντής στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πωλήσεων Δικτύου Λιανικής (Ιούλιος 2010 – Ιούνιος 2012)
 • Διευθυντής Personal Banking (Ιανουάριος 2009 – Ιούνιος 2010)
 • Διευθυντής του Γραφείου CFO, Υπεύθυνος Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές (Απρίλιος 2007 – Ιανουάριος 2009)

Ο κ. Αγγελόπουλος έχει επίσης διατελέσει:

 • Σύμβουλος Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Μάρτιος 2004 – Ιούλιος 2004)
 • Senior Private Banker, Private Bankers, Millennium Bank SA (Μάρτιος 2002 – Ιανουάριος 2004)
 • Senior Relationship Manager στη Διεύθυνση Private Banking, Εγνατία Τράπεζα (Οκτώβριος 2000 – Μάρτιος 2002)
 • Account Manager (Department Head) – Premier Banking, Barclays Bank PLC, Αθήνα (Αύγουστος 1998 – Σεπτέμβριος 2000)
 • Manager και Σύμβουλος Επιχειρήσεων στην Planet SA (Ιούλιος 2017 – Ιανουάριος 2018)

Σπουδές

 • MA στη Διεθνή Τραπεζική και τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, University of Reading, (1994–1995)
 • Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) (1990–1994)

Τόπος γέννησης

Αθήνα


Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος
Μη Εκτελεστικό μέλος ΔΣ EurobankΑΕ, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με τον Ν.3864/2010
Λήξη θητείας: 2021