Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αναστάσιος Πανούσης

Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Financial Planning Services

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου

Άλλοι ρόλοι του στον Όμιλο Eurobank

 • Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank FPS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις ΑΕ

Στο παρελθόν ο κ. Πανούσης διετέλεσε επίσης:

 • Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων Λιανικής Τραπεζικής της Τράπεζας Eurobank Ergasias AE
 • Μέλος στο ΔΣ της ERB Retail Services IFN SA (ERS-Romania) (2012-2018)
 • Μέλος στο ΔΣ της Eurobank Business Services AE (2014-2017)
 • Μέλος στο Supervisory Board της PJSC Universal Bank, Ουκρανία (2014-2017)
 • Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Τραπεζικής Ιδιωτών και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Household Lending ΑΕ (2014-2016)
 • Μέλος στο ΔΣ της Eurobank Financial Planning Services (2014-2016)
 • Μέλος στο ΔΣ της Eurobank Household Lending AE (2010-2016)
 • Μέλος στο ΔΣ της Hellenic Post Credit (2014-2015)
 • Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic PostCredit SA (2014-2015)
 • Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Εμπορικών Εργασιών & Διεθνών Δραστηριοτήτων Καταναλωτικής, Στεγαστικής Πίστης και Καρτών (2010-2014)
 • Μέλος στο ΔΣ της Cardlink AE (2011-2013)
 • Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Επιχειρηματική Μονάδα Στεγαστικής Πίστης (2006-2010)

Άλλοι ρόλοι του σήμερα

 • Μέλος στο ΔΣ της Τειρεσίας ΑΕ (από το 2018)
 • Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ)

Ευρύτερη σταδιοδρομία

Πάνω από 25 χρόνια πείρα στο Retail Banking και τη διαχείριση NPL:

 • Μέλος στο VISA Hellas Board, Ελλάδα (2010-2016)
 • Επικεφαλής της Διεθνούς Λιανικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας (NBG), υπεύθυνος για τη Λιανική Τραπεζική 6 χωρών της ΝΑ Ευρώπης (2001-2006)
 • Επικεφαλής Ανάπτυξης Προϊόντων & Οικονομικού Προγραμματισμού στην American Express Bank (1998-2001)
 • Διευθυντής Στεγαστικών & Καταναλωτικών Δανείων στην ABN AMRO Bank (1994-1998)

Σπουδές

 • MBA, ALBA Graduate Business School, Αθήνα
 • Πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Απόφοιτος του INSEAD Leadership Programme

Τόπος γέννησης

Θεσσαλονίκη


Αναστάσιος Πανούσης
Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Financial Planning Services