Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Επιτροπή Δεοντολογίας αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Ο ρόλος της Επιτροπής Δεοντολογίας

Έργο της Επιτροπής Δεοντολογίας είναι η διασφάλιση της τήρησης του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας στον Όμιλο Eurobank.

Εκλογή και θητεία Μελών

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank ορίζει τα Μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας.