Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Γεώργιος Τσιτσίλιας

Μέλος Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Τομέα Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου & Πιστοδοτήσεων Retail Banking, Eurobank AE

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου

Άλλοι ρόλοι του στον Όμιλο Eurobank

 • Μέλος στο ΔΣ της Business Exchanges SA (Ιούλιος 2017 – Μάιος 2018)
 • Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων (Οκτώβριος 2014 – Ιανουάριος 2018)
 • Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Τομέα Πιστοδοτήσεων Δανείων, Γενικής Διεύθυνσης Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων (2006-2014)
 • Μέλος στο ΔΣ της Eurobank Business Services (2014-2017)

Ευρύτερη σταδιοδρομία

Στην Probank ΑΕ ο κ. Τσιτσίλιας διετέλεσε:

 • Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Πίστης (2006)
 • Διευθυντής Διεύθυνσης Πίστης, με συμμετοχή στην εγκριτική διαδικασία (2001-2006)
 • Μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια των θυγατρικών εταιρειών Autoleasing ΑΕ και Profinance Probank ΑΕ

Στην Ωμέγα Τράπεζα ΑΕ διετέλεσε:

 • Διευθυντής Υπηρεσίας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Ιδιωτών (2001)

Στην Τράπεζα Εργασίας και μετέπειτα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ διετέλεσε:

 • Περιφερειακός Διευθυντής στην Υπηρεσία Small Business Loan, συμμετέχοντας στην εγκριτική διαδικασία (2000-2001)
 • Υποδιευθυντής στη Διεύθυνση Πίστης, συμμετέχοντας στην εγκριτική διαδικασία (1997-2000)
 • Εισηγητής Δανείων στην Υπηρεσία Εκπαίδευσης της Τράπεζας (1997)
 • Προϊστάμενος Δανείων στο κατάστημα της Βουλής με χρέη Υποδιευθυντή Καταστήματος (1992-1997)
 • Επικεφαλής στον έλεγχο Πίστης με συμμετοχή στην Επιτροπή Χορηγήσεων στο κατάστημα Πειραιά

Σπουδές

 • Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ)
 • Τόπος γέννησης

  Αθήνα


  Γεώργιος Τσιτσίλιας
  Μέλος Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Τομέα Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου & Πιστοδοτήσεων Retail Banking, Eurobank AE