Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Φίλιππος Καραμανώλης

Γενικός Διευθυντής Κεντρικών Εργασιών και Λειτουργιών Ομίλου

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου

 • Επιτροπή Προμηθειών – Πρόεδρος
 • Επιτροπή Ακινήτων – Αντιπρόεδρος
 • Επιτροπή Λειτουργικών Κινδύνων – Μέλος
 • Επιτροπή Δεοντολογίας – Μέλος
 • Επιτροπή Διαχείρισης Μετασχηματισμού – Μέλος
 • IT Steering Committee – Μέλος
 • Retail Banking Customer Excellence Committee – Μέλος

Άλλοι ρόλοι στον Όμιλο Eurobank

 • Μέλος ΔΣ, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ομίλου Eurobank (ΤΕΑ)
 • Μέλος ΔΣ, Business Exchanges SA
 • Διευθύνων Σύμβουλος, Τράπεζα Bancpost Romania (2016-2018)
 • Διευθύνων Σύμβουλος, Τράπεζα Eurobank Serbia (2008-2016)

Άλλοι ρόλοι

 • Αντιπρόεδρος ΔΣ, ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Α.Ε. 

Σπουδές

 • MSc, Management Science and Operational Research, Warwick Business School, UK
 • Πτυχίο Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

Τόπος γέννησης

Θεσσαλονίκη


Φίλιππος Καραμανώλης
Γενικός Διευθυντής Κεντρικών Εργασιών και Λειτουργιών Ομίλου