Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Γεώργιος Ορφανίδης

Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Eurobank ΑΕ

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου

 • Επιτροπή Δεοντολογίας – Πρόεδρος
 • Νομικό Επιστημονικό Συμβούλιο – Μέλος
 • Επιτροπή Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Λειτουργικού Κινδύνου – Συμμετοχή
 • Management / Audit Meeting – Συμμετοχή
 • Επιτροπή Πιστωτικών Χειρισμών I (ΕΠΙΧ Ι) – Συμμετοχή

Άλλοι ρόλοι του στον Όμιλο Eurobank

 • Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών (2014)
 • Δικαστικός Σύμβουλος (2007)
 • Αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος (2001)
 • Σύμβουλος Δικαστικών Υποθέσεων (1999)

Ευρύτερη σταδιοδρομία

 • Δικηγόρος Αθηνών και δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω (από το 1994)
 • Διευθυντής Νομικής Υπηρεσίας Τράπεζας Κρήτης (1993)
 • Δικηγόρος στην Τράπεζα Κρήτης, πρόσληψη μετά από δημόσιο διαγωνισμό (1990)

Στον πανεπιστημιακό κλάδο

 • Τακτικός Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (2009)
 • Αναπληρωτής Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (2004)
 • Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1994)
 • Λέκτωρ στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1990)

Ερευνητικό έργο

 • Κύριος ερευνητής στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών (1985).
 • Συγγραφή πολλών μονογραφιών, υπομνηματιστικών έργων, μελετών σε ελληνικά και ξένα περιοδικά και συλλογικά έργα, σχολιασμός δικαστικών αποφάσεων.
 • Μέλος πολλών επιστημονικών ενώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολλών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών για νομοθετικές πρωτοβουλίες εθνικού και ευρωπαϊκού περιεχομένου.
 • Συμμετοχή σε πολλά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό με εισηγήσεις και παρεμβάσεις, διαλέξεις σε ημερίδες δικηγορικών συλλόγων, δικαστικών ενώσεων και πανεπιστημίων.

Σπουδές

 • Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κολωνίας (summa cum laude)
 • Πτυχίο από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Έλαβε υποτροφίες από ξένα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα (Alexander von Humboldt Stiftung).

Τόπος γέννησης

Ρόδος


Γεώργιος Ορφανίδης
Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Eurobank ΑΕ