Σταύρος Ιωάννου | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σταύρος Ιωάννου

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Group Chief Οperating Οfficer (COO) & Διεθνείς Δραστηριότητες της Τράπεζας Eurobank Ergasias AE

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου

Άλλοι ρόλοι του στον Όμιλο Eurobank

 • Μέλος στο ΔΣ της Eurobank AD Beograd στη Σερβία (από τον Νοέμβριο 2010)
 • Μέλος στο ΔΣ της Eurobank Bulgaria AD (από τον Οκτώβριο 2015)
 • Μέλος στο ΔΣ της Eurobank Cyprus Ltd (από τον Νοέμβριο 2015)
 • Πρόεδρος στο ΔΣ της BE-Business Exchanges AΕ (από τον Ιανουάριο 2014)

Στο παρελθόν ο κ. Ιωάννου διετέλεσε επίσης:

 • Μέλος στο ΔΣ της Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων ΑΕ (2013-2019)
 • Γενικός Διευθυντής Retail Banking της Eurobank (2013-2014)
 • Πρόεδρος στο ΔΣ των ERB Financial Planning Services (FPS) και ERB Remedial Services (ERS) (2013-2014)
 • Πρόεδρος στο ΔΣ της ERB IT Shared Services (2010-2014)
 • Αντιπρόεδρος στο ΔΣ των ERB Eurolife Life Insurance και ERB Eurolife General Insurance (2015)
 • Αντιπρόεδρος στο ΔΣ της Eurobank Bulgaria AD (2013-2014)
 • Διευθύνων Σύμβουλος στην Eurobank AD Beograd (2005-2008)
 • Μέλος στο ΔΣ της ERB Insurance Group Holdings ΑΕ (2014-2016)
 • Μέλος στο ΔΣ της Bancpost SA στη Ρουμανία (2012-2013)
 • Αντιπρόεδρος στο ΔΣ της ERB Business Services ΑΕ (2014-2017)

Άλλοι ρόλοι του σήμερα

 • Μέλος στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) (από το 2013)
 • Μέλος στο ΔΣ της Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ (από τον Απρίλιο 2017)
 • Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Πληρωμών και Λειτουργιών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) (από τον Νοέμβριο 2017)

Ευρύτερη σταδιοδρομία

 • Αντιπρόεδρος στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) (2015-2016)
 • Επικεφαλής στην Τράπεζα Barclays PLC με ευθύνη στους χώρους Retail Banking, Private Banking και Operations (1990-1997)
 • Αντιπρόεδρος της Cardlink ΑΕ (2013-2015)
 • Μέλος στο ΔΣ της Millennium Bank με ευθύνη στους τομείς Retail, Private Banking και Business Banking (2003)

Σπουδές

 • MA in Banking and Finance, University of Wales, UK
 • Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά

Τόπος γέννησης

Αλεξάνδρεια Αιγύπτου


Σταύρος Ιωάννου
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Group Chief Οperating Οfficer (COO) & Διεθνείς Δραστηριότητες της Τράπεζας Eurobank Ergasias AE
Λήξη θητείας: 2021