Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Πολιτική Διαχείρισης Ενέργειας της Eurobank συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης ΙSO 50001 και ISO 14064. Την εφαρμόζουμε σε όλα τα καταστήματά μας και τα γραφεία της Eurobank. Ελαχιστοποιούμε το ενεργειακό κόστος μας, περιορίζουμε τις επιβλαβείς εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και αυξάνουμε τις ενεργειακές επιδόσεις μας.

Οι ενεργειακοί στόχοι μας

Η Πολιτική Διαχείρισης Ενέργειας της Eurobank επιδιώκει να εξορθολογήσει τη χρήση της ενέργειας μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες:

  • Αγοράζουμε ενέργεια σε ανταγωνιστικές τιμές. Την αξιοποιούμε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Προσπαθούμε να ελαχιστοποιούμε το ενεργειακό κόστος.

  • Περιορίζουμε την εξάρτησή μας από ορυκτά καύσιμα που εξαντλούνται. Στη θέση τους χρησιμοποιούμε εναλλακτικές και ανανεώσιμες μορφές ενέργειας.

  • Ελαχιστοποιούμε τις εκπομπές αερίων (CO2) και ρύπων που βλάπτουν το περιβάλλον. Προσπαθούμε να περιορίζουμε όλο και περισσότερο τις επιπτώσεις μας στο περιβάλλον.

  • Επενδύουμε σε ενεργειακά αποδοτικές εγκαταστάσεις και έργα με σύντομη απόσβεση. Τις σχεδιάζουμε, αναδιαμορφώνουμε και εξοπλίζουμε με γνώμονα το ενεργειακό αποτύπωμά τους.

  • Συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κανονιστικές απαιτήσεις που ρυθμίζουν την κατανάλωση ενέργειας και τις ενεργειακές επιδόσεις.

Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας

Για να εκπληρώσουμε τους ενεργειακούς στόχους μας, έχουμε καθιερώσει και εφαρμόζουμε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας, πιστοποιημένο κατά το διεθνές πρότυπο ISO 50001 και ISO 14064. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε την ορθή εφαρμογή της Πολιτικής Διαχείρισης Ενέργειας και τη συνεχή βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεών μας.

Ορίζουμε συγκεκριμένους ενεργειακούς στόχους και παρακολουθούμε τις ενεργειακές επιδόσεις μας. Κάθε χρόνο δημοσιεύουμε αυτά τα αποτελέσματα στην Περιβαλλοντική Έκθεση και τον Ετήσιο Απολογισμό Δραστηριοτήτων και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Το 2022 καταφέραμε να μειώσουμε κατά:

  • 7,38% τη συνολική κατανάλωση ενέργειας. Συνολικά, από το 2014 έχουμε μειώσει την κατανάλωση ενέργειας κατά 42,43%.
  • 11,14% τις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ενώ πιστοποιήσαμε το σύνολό τους με το διεθνές πρότυπο ISO 14064-1 μέσω εξωτερικού φορέα πιστοποίησης.

Δείτε αναλυτικά τι ορίζει το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας της Eurobank, την επιστημονική μεθοδολογία που εφαρμόζει και τις διακρίσεις που έχουμε κερδίσει για την αποδοτικότητά του.

Ευαισθητοποίηση εργαζομένων

Ευαισθητοποιούμε τους ανθρώπους μας σε θέματα διαχείρισης ενέργειας. Τους ενημερώνουμε για συνήθειες που μπορούν να ακολουθούν καθημερινά για να μειώνουν το ενεργειακό αποτύπωμά τους.

Δείτε τι έχουμε καταφέρει με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των εργαζομένων μας.