ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2020

Φεβρουάριος

 • Υποβολή αιτήσεων για την ένταξη ομολογιών των τιτλοποιήσεων Cairo Ι και Cairo ΙΙ της Eurobank στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων («ΗΡΑΚΛΗΣ»).
 • Βραβεία Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας «Growth Awards».

Μάρτιος

 • Ολοκλήρωση της διάσπασης της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας δι’ απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας, με σύσταση της νέας εταιρείας πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Aνώνυμη Eταιρεία».
  Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία παύει να είναι πιστωτικό ίδρυμα και μετονομάζεται σε «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία», καθίσταται δε μοναδική μέτοχος της Τράπεζας Eurobank Aνώνυμης Eταιρείας.
 • Προκήρυξη 8ου κύκλου του Προγράμματος egg – enter•grow•go.
 • Προσφορά νοσοκομειακού εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού για τη στήριξη του συστήματος Δημόσιας Υγείας εν μέσω της πανδημικής κρίσης Covid-19.

Απρίλιος

 • Ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που υπέστησαν πλήγμα λόγω Covid-19 μέσω του Υποπρογράμματος «Κεφάλαιο Κίνησης με Επιδότηση Επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα» στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΤΕΠΙΧ ΙΙ».

Μάιος

 • Υποβολή αίτησης για την ένταξη ομολογιών της τιτλοποίησης Cairo ΙΙΙ της Eurobank στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων («ΗΡΑΚΛΗΣ»).
 • Στήριξη του ελληνικού Τουρισμού με νέο πακέτο μέτρων ποσού 747 εκατ. ευρώ για την επανεκκίνηση του ξενοδοχειακού κλάδου.

Ιούνιος

 • Ολοκλήρωση των συναλλαγών «Europe» και «Cairo» με την doValue S.p.A.
 • Ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων με κεφάλαια κίνησης: Η Eurobank συμμετέχει στο Πρόγραμμα του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Ιούλιος

 • Εισφορά εναπομενουσών ομολογιών Cairo σε θυγατρική εταιρεία της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμης Εταιρείας (Cairo Mezz Plc).
 • Αριάδνη Interconnection και Eurobank υπέγραψαν δανειακή σύμβαση για τη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής.
 • Δωρεά υλικοτεχνικού εξοπλισμού αξίας 546.000€ προς το Ελληνικό Πυροσβεστικό Σώμα.

Σεπτέμβριος

 • Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμης Εταιρείας με επιστροφή σε είδος προκειμένου να περιέλθουν στους μετόχους της οι μετοχές της εταιρείας Cairo Mezz Plc.

Δεκέμβριος

 • Η Eurobank συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

14 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2
Θέμα 2: Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών - Ψηφιακή Τραπεζική - Digital Transformation
Δείκτες Eurobank
• Αριθμός/αξία των συναλλαγών μέσω των ψηφιακών καναλιών • Αριθμός χρηστών/νέων χρηστών των ψηφιακών καναλιών • Digital Literacy
Σύνδεση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ
gri-icon-8-en
gri-icon-9-en
5
Θέμα 5: Προστασία των προσωπικών δεδομένων
Δείκτες Eurobank
GRI 418-1
Σύνδεση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ
gri-icon-16-en
1
Θέμα 1: Οικονομική ανάπτυξη – επίδοση
Δείκτες Eurobank
GRI 201-1
Σύνδεση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ
gri-icon-1-en
gri-icon-2-en
gri-icon-8-en
gri-icon-9-en
10
Θέμα 10: Στήριξη και χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας
Δείκτες Eurobank
GRI 203-1 / GRI 203-2 / GRI 204-1 / FS 7 / FS 8
Σύνδεση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ
gri-icon-1-en
gri-icon-8-en
gri-icon-9-en
gri-icon-10-en
gri-icon-11-en
gri-icon-12-en
13
Θέμα 13: Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19
Δείκτες Eurobank
GRI 403-1 / GRI 403-2 / GRI 403-4 / GRI 403-6 / GRI 403-8
Σύνδεση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ
gri-icon-3-en
gri-icon-8-en
15
Θέμα 15: Προσέλκυση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και συνεχής ενδυνάμωση γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης
Δείκτες Eurobank
GRI 401-1 / GRI 401-2 / GRI 404-1 / GRI 404-2 / GRI 404-3 / GRI 405-1 / GRI 405-2
Σύνδεση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ
gri-icon-8-en
gri-icon-4-en
gri-icon-5-en
8
Θέμα 8: Κανονιστική Συμμόρφωση και Επιχειρηματική Ηθική
Δείκτες Eurobank
GRI 205-2 / GRI 205-3
Σύνδεση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ
gri-icon-16-en
3
Θέμα 3: Συνεχής βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών
Δείκτες Eurobank
Απλοποίηση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών
Σύνδεση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ
gri-icon-8-en
gri-icon-9-en
7
Θέμα 7: Εταιρική Διακυβέρνηση και Διαχείριση Κινδύνων
Δείκτες Eurobank
GRI 102-17 / GRI 102-19 / GRI 102-20 / GRI 102-21 / GRI 102-22 / GRI 102-23 / GRI 102-24 / GRI 102-28 / GRI 102-30 / GRI 102-32 / GRI 102-33 / GRI 102-38 / GRI 102-39 / GRI 102-35 / GRI 102-36 / GRI 102-37
Σύνδεση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ
gri-icon-16-en
16
Θέμα 16: Ασφαλές και παραγωγικό περιβάλλον εργασίας με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών
Δείκτες Eurobank
GRI 403-1 / GRI 403-8 / GRI 403-4
Σύνδεση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ
gri-icon-4-en
gri-icon-8-en
gri-icon-9-en
4
Θέμα 4: Υπεύθυνη ενημέρωση και εξυπηρέτηση πελατών
Δείκτες Eurobank
GRI 417-1 / GRI 417-2 / GRI 417-3
Σύνδεση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ
gri-icon-12-en
gri-icon-16-en
17
Θέμα 17: Πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για όλους
Δείκτες Eurobank
FS 7 / FS 13 / FS 14
Σύνδεση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ
gri-icon-1-en
gri-icon-8-en
gri-icon-9-en
gri-icon-10-en
18
Θέμα 18: Περιβαλλοντικό αποτύπωμα και κλιματική αλλαγή
Δείκτες Eurobank
GRI 301-1 / GRI 302 -1 / GRI 302-2 / GRI 302-3 / GRI 302-4 / GRI 305-1 / GRI 305-2 / GRI 305-3 / GRI 305-4 / GRI 305-5
Σύνδεση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ
gri-icon-7-en
gri-icon-9-en
gri-icon-11-en
gri-icon-12-en
6
Θέμα 6: Επενδύσεις, χρηματοδοτήσεις και προϊόντα με κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια (ESG)
Δείκτες Eurobank
FS 8
Σύνδεση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ
gri-icon-7-en
gri-icon-16-en

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

 • Ανάληψη χρηματοδότησης για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής

  Συμμετοχή στη χρηματοδότηση της Α' φάσης του Ελληνικού

 • Δείκτης Paperless Bank: 30%, Δείκτης Paperless Customer:  19%

  1.608 σημεία εξυπηρέτησης Self Service Banking Terminal  (ATM, Κέντρα Αυτόματων Συναλλαγών και PPU)

  Παρουσία σε 207 περιοχές/δήμους με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων

 • 3,1 εκατ. επαφές με πελάτες μέσω του EuroPhone Banking

  14 μονάδες αύξηση του Δείκτη NPS στο Δίκτυο Καταστημάτων

 • 50,041 εκατ. συναλλαγές μέσα από τα ψηφιακά κανάλια

  1,386 εκατ. οι ενεργοί χρήστες των ψηφιακών καναλιών

 • 1 ημέρα για έγκριση πιστωτικής κάρτας

  2 ημέρες για εκταμίευση καταναλωτικού δανείου

  3 ημέρες για έκδοση γνωμάτευσης για τις επιχειρήσεις

  5 ημέρες για εξυπηρέτηση πελάτη για αιτήματα after sales

 • e-Banking: Αύξηση Δείκτη NPS από 28 σε 47

  Mobile Banking: Αύξηση Δείκτη NPS από 24 σε 59

image