Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
FX Forward/e-FX Forward

FX Forward/e-FX Forward

Κατοχύρωση ισοτιμίας
για μελλοντική ημερομηνία
Χωρίς δέσμευση κεφαλαίου
τη στιγμή της συμφωνίας
Προγραμματισμός αναγκών
σε ξένο νόμισμα

Με FX Forward/e-FX Forward κατοχυρώνετε μια σταθερή ισοτιμία για να μετατρέψετε συνάλλαγμα σε συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία, μέσα από το e-banking της επιχείρησής σας. Προστατεύετε την επιχείρησή σας από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών και προγραμματίζετε τις πληρωμές σας, χωρίς να περιορίζετε τη ρευστότητά σας.

Αποκτήστε το FX Forward/e-FX Forward

Για να κατοχυρώσετε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία για συγκεκριμένη ημερομηνία με συμφωνία FX Forward/e-FX Forward ή να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία e-FX Forward, επικοινωνήστε με τον συνεργάτη μας που εξυπηρετεί την επιχείρησή σας στην Eurobank.

Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Global Markets:

Δείτε τα πλεονεκτήματα που κερδίζετε με τις υπηρεσίες συναλλάγματος.
Video: e-FX for Business

e-FX for Business

Αλλάζει τον τρόπο που αλλάζετε νόμισμα