Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Forward Plus

Forward Plus

Κατοχύρωση ισοτιμίας
για μελλοντική ημερομηνία 
Με δικαίωμα αξιοποίησης
ευνοϊκής κίνησης της ισοτιμίας
Προγραμματισμός αναγκών
σε ξένο νόμισμα
Με Forward Plus κατοχυρώνετε μια εγγυημένη σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία για να μετατρέψετε συνάλλαγμα σε μελλοντική ημερομηνία. Παράλληλα όμως διατηρείτε τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε πιθανή ευνοϊκή κίνηση της ισοτιμίας της αγοράς, αρκεί να μην ξεπερνά ένα συγκεκριμένο όριο ενεργοποίησης (Knock-In Barrier).

Αποκτήστε το Forward Plus

Για να κατοχυρώσετε εγγυημένη συναλλαγματική ισοτιμία με δυνατότητα αξιοποίησης πιθανής ευνοϊκής κίνησης για συγκεκριμένη ημερομηνία με συμφωνία Forward Plus, επικοινωνήστε με τον συνεργάτη μας που εξυπηρετεί την επιχείρησή σας στην Eurobank.

Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με Διεύθυνση Global Markets:

Δείτε τα πλεονεκτήματα που κερδίζετε με τις υπηρεσίες συναλλάγματος.