Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Flexible Forward/e-FX Flexible Forward

Flexible Forward/e-FX Flexible Forward

Κατοχύρωση ισοτιμίας
για συγκεκριμένο διάστημα
Ευελιξία
στον χρόνο διακανονισμού
Προγραμματισμός 
αναγκών σε ξένο νόμισμα

Με Flexible Forward ή e-FX Flexible Forward μέσα από το e-Banking της επιχείρησής σας κατοχυρώνετε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία για συγκεκριμένο διάστημα και ποσό. Μέσα στο διάστημα αυτό μπορείτε να επιλέξετε πότε θέλετε να μετατρέψετε συνάλλαγμα με τη σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία που κατοχυρώσατε και για ποιο ποσό.

Αποκτήστε το Flexible Forward/e-FX Flexible Forward

Για να κατοχυρώσετε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία με ευελιξία στον χρόνο διακανονισμού με συμφωνία Flexible Forward/e-FX Flexible Forward, επικοινωνήστε με τον συνεργάτη μας που εξυπηρετεί την επιχείρησή σας στην Eurobank.

Εναλλακτικά, τηλεφωνήστε στη Διεύθυνση Global Markets:

Δείτε τα πλεονεκτήματα που κερδίζετε με τις υπηρεσίες συναλλάγματος.

Video: e-FX for Business

e-FX for Business

Αλλάζει τον τρόπο που αλλάζετε νόμισμα