Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Foreign Exchange Option

Foreign Exchange Option

Δικαίωμα χωρίς υποχρέωση
μετατροπής συναλλάγματος
Δυνατότητα αξιοποίησης
πιθανής ευνοϊκής κίνησης
Συγκεκριμένο premium
στην έναρξη της συμφωνίας
Με Foreign Exchange Option αγοράζετε το δικαίωμα να μετατρέψετε συνάλλαγμα σε συγκεκριμένη ισοτιμία στη λήξη ή τη διάρκεια της συμφωνίας. Η αγορά δικαιώματος γίνεται έναντι ασφαλίστρου (premium). Παράλληλα, μπορείτε να αξιοποιήσετε πιθανή ευνοϊκή κίνηση της ισοτιμίας, χωρίς να έχετε την υποχρέωση να κάνετε χρήση της συμφωνίας σας.

Αποκτήστε το Foreign Exchange Option

Για να κατοχυρώσετε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία για συγκεκριμένη ή ευέλικτη χρονικά ημερομηνία με συμφωνία Foreign Exchange Option, επικοινωνήστε με τον συνεργάτη μας που εξυπηρετεί την επιχείρησή σας στην Eurobank.

Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Global Markets:

Δείτε τα πλεονεκτήματα που κερδίζετε με τις υπηρεσίες συναλλάγματος.