Προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος (Forwards) | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος (Forwards)

Προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος (Forwards)

Ολική διαχείριση
συναλλαγματικών κινδύνων
Αντιστροφή

της συναλλαγής

Ευελιξία
όρων συναλλαγής
Η προθεσμιακή πράξη συναλλάγματος (forward) είναι μια συμφωνία μελλοντικής κατοχύρωσης συναλλαγματικής ισοτιμίας με χρηματικό διακανονισμό σε ευρώ ή μη. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις με συναλλαγές σε ξένο νόμισμα που έχουν ανάγκη για συγκεκριμένη συναλλαγή σε προκαθορισμένη ισοτιμία, ποσό και ημερομηνία εκτέλεσης.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα

  • Ολική διαχείριση των συναλλαγματικών κινδύνων.
  • Κατοχύρωση μελλοντικής συναλλαγματικής ισοτιμίας.
  • Διακανονισμός της συμφωνίας στην ημερομηνία λήξης.
  • Ελάχιστο ποσό αγοράς ή πώλησης ανά πράξη το ισόποσο των 10.000€.
  • Δυνατότητα αντιστροφής της συναλλαγής (μερική ή ολική).
  • Δυνατότητα προσαρμογής στις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης (ισοτιμία, διάρκεια συναλλαγής, ύψος ονομαστικού ποσού).
  • Ευελιξία όρων συναλλαγής.

Παράδειγμα

Σε EUR/USD, για επιχειρήσεις με εισαγωγές ή υποχρεώσεις σε USD (δολάριο ΗΠΑ)

Με βάση υποθετική ισοτιμία αναφοράς EUR/USD στο 1,1700.

Η επιχείρησή σας έχει υποχρέωση να αγοράσει 185.000$ σε 2 μήνες σε προκαθορισμένη ημερομηνία. Εξαιτίας της μεταβλητότητας της συναλλαγματικής ισοτιμίας, η επιχείρησή σας επιθυμεί να εξασφαλίσει σταθερή ισοτιμία για το σύνολο ή μέρος των υποχρεώσεων της.

Η επιχείρησή σας σήμερα κατοχυρώνει σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία στο 1,1665. Με αυτήν την ισοτιμία, η επιχείρησή σας εξυπηρετεί την υποχρέωσή της μετά από 3 μήνες στην προκαθορισμένη ή συμφωνημένη ημερομηνία επωφελούμενη από την κατοχύρωση σταθερής μελλοντικής συναλλαγματικής ισοτιμίας ανεξάρτητα από την κίνηση της ισοτιμίας κατά τη διάρκεια και την ημερομηνία λήξης της συναλλαγής.

 

Οι πληροφορίες που σας δίνουμε για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της Eurobank είναι γενικές και μη δεσμευτικές.
Διαβάστε τη ρήτρα μη ευθύνης.