Προθεσμιακή σε ξένο νόμισμα | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Προθεσμιακή σε ξένο νόμισμα

Προθεσμιακή σε ξένο νόμισμα

USD, CHF, GBP
κι άλλα 8 ξένα νομίσματα
Επιλογή ποσού
και διάρκειας
Απόδοση τόκων
στη λήξη
Προθεσμιακή σε ξένο νόμισμα ανοίγετε σε νόμισμα διαφορετικό από ευρώ. Επιλέγετε τη διάρκεια και το νόμισμά της. Το επιτόκιο της εξαρτάται από το νόμισμα. Μπορείτε να επιλέξετε να ανανεωθεί αυτόματα στη λήξη της και να τη ρευστοποιήσετε εάν παρουσιαστεί ανάγκη.

Ανοίξτε προθεσμιακή σε ξένο νόμισμα

Για να ανοίξετε προθεσμιακή σε ξένο νόμισμα, ελάτε σε ένα κατάστημά μας.

ΒΡΙΣΚΩ κοντινό κατάστημα

Δείτε βήμα-βήμα πώς ανοίγετε προθεσμιακή κατάθεση.