Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Global Megatrends

Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Global Megatrends

Θεματική

επένδυση

Μεσαίος
επενδυτικός κίνδυνος
Μακροπρόθεσμος

επενδυτικός ορίζοντας

Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Global Megatrends επενδύει σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κορυφαίων διεθνών διαχειριστών. Επιλέγει επενδύσεις σε καινοτόμες διαρθρωτικές τάσεις που αναμένεται να επηρεάσουν το μέλλον της ανθρωπότητας. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Global Megatrends προέρχεται από μετατροπή του επενδυτικού σκοπού του (LF) Fund of Funds Balanced Blend Europe στις 29 Ιουλίου 2021.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIPS KID) για τους επενδυτές πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.