Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Προθεσμιακή σε ξένο νόμισμα

Προθεσμιακή σε ξένο νόμισμα

USD, CHF, GBP
κι άλλα 7 ξένα νομίσματα
Απόδοση τόκων

στη λήξη της προθεσμιακής

Προθεσμιακή σε ξένο νόμισμα ανοίγετε σε νόμισμα διαφορετικό από ευρώ. Επιλέγετε το ποσό, τη διάρκεια και το νόμισμά της. Το επιτόκιο της εξαρτάται από το νόμισμα. Μπορείτε να επιλέξετε να ανανεωθεί αυτόματα στη λήξη της και να τη ρευστοποιήσετε εάν παρουσιαστεί ανάγκη.

Ανοίξτε προθεσμιακή σε ξένο νόμισμα

Ανοίξτε online προθεσμιακή σε ξένο νόμισμα μέσα από το ασφαλές περιβάλλον του e-Banking σας ή ελάτε σε ένα κατάστημά μας.

Δείτε ποια είναι η διαδικασία για να ανοίξετε: