Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Συχνές ερωτήσεις για τη νέα υπηρεσία ανοιχτής τραπεζικής Account Aggregation

Μέσα από το e-Banking σας στην Eurobank και το Eurobank Mobile App μπορείτε πλέον να ελέγχετε προϊόντα σας και από άλλες τράπεζες στην Ελλάδα. Απαντάμε στις ερωτήσεις σας για αυτήν τη νέα υπηρεσία ανοιχτής τραπεζικής Account Aggregation. Σας εξηγούμε πώς την ενεργοποιείτε και πώς τη διαχειρίζεστε.