Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Αποκτήστε πρόσβαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τα μεγάλα διεθνή χρηματιστήρια με τα οποία συνεργαζόμαστε μέσω της Eurobank Equities. Εκτελέστε τις συναλλαγές σας σε πραγματικό χρόνο και ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα eurobanktrader.gr με οδηγό την έγκυρη πληροφόρηση της Eurobank Equities. Οι συναλλαγές σας γίνονται πάντα υπό τους όρους και περιορισμούς της σχετικής νομοθεσίας.

Συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο

Με την υψηλή τεχνολογική υποδομή του Ομίλου Eurobank μπορείτε να εκτελείτε σε πραγματικό χρόνο τις χρηματιστηριακές συναλλαγές σας σε διεθνή χρηματιστήρια, με τη συνεργασία μεγάλων διεθνών τραπεζών:

  • Συναλλαγές σε ελληνικές και διεθνείς μετοχές και ETFs που είναι εισηγμένα στα σημαντικότερα χρηματιστήρια του κόσμου.
  • Συμμετοχή σε σημαντικό αριθμό πρωτογενών και δευτερογενών δημόσιων και ιδιωτικών εγγραφών.
  • Εκτέλεση πράξεων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures) και Δικαιώματα Προαίρεσης (options), με υποκείμενο μετοχές, δείκτες, συνάλλαγμα, εμπορεύματα κ.ά.

Επιπλέον, μπορείτε να κάνετε τις χρηματιστηριακές συναλλαγές σας ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα eurobanktrader.gr με οδηγό την έγκυρη πληροφόρηση της Eurobank Equities.

Έγκυρη επενδυτική ενημέρωση

Για να διαμορφώνετε κατάλληλα την επενδυτική στρατηγική σας, η Eurobank Equities σας ενημερώνει διαρκώς για τις εξελίξεις στις αγορές.

Σας παρέχει τη δυνατότητα για απλές και σύνθετες επενδυτικές στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου (hedging) και εξισορροπητικής κερδοσκοπίας (arbitrage).

H Eurobank Equities είναι 100% θυγατρική του Ομίλου Eurobank. Επί 8 συνεχή χρόνια είναι 1η στο Χρηματιστήριο Αθηνών σε όρους όγκου συναλλαγών.

Αναλυτικά η δραστηριότητα και οι διακρίσεις της Eurobank Equities.

Αποκτήστε πρόσβαση στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια

Για να ενημερωθείτε για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές που μπορείτε να εκτελείτε, μιλήστε με τον Private Banker σας:

  • 2109555141

Κλείνω ραντεβού

Οι πληροφορίες που σας δίνουμε για τις υπηρεσίες Private Banking είναι γενικές και μη δεσμευτικές.
Διαβάστε τη ρήτρα μη ευθύνης.