Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Ο Private Banker είναι ο αποκλειστικός πλοηγός σας σε όλο το φάσμα υπηρεσιών του Ομίλου Eurobank. Με εξειδικευμένη γνώση και έγκυρη ενημέρωση, σας καθοδηγεί να διαχειρίζεστε την περιουσία σας και να υλοποιείτε τους επενδυτικούς στόχους σας. Για να σας προσφέρει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες Private Banking που ταιριάζουν στο προφίλ σας, συνεργάζεται με όλες τις διευθύνσεις και τις θυγατρικές του Ομίλου Eurobank.

Ο αποκλειστικός πλοηγός σας

Ο Private Banker σας ασχολείται αποκλειστικά με τη διαχείριση της περιουσίας σας. Γνωρίζει το επενδυτικό προφίλ σας και το επίπεδο ρίσκου που θέλετε να αναλάβετε. Σύμφωνα με αυτά, σας καθοδηγεί να υλοποιείτε τους επενδυτικούς στόχους και τα σχέδιά σας, πάντα υπό τους όρους και περιορισμούς της σχετικής νομοθεσίας:

  • Σχεδιάζει και εκτελεί την επενδυτική στρατηγική σας, υπό τις δικές σας οδηγίες και με γνώμονα το συμβατικό πλαίσιο που έχετε με την Eurobank.
  • Δομεί το χαρτοφυλάκιό σας με λύσεις από όλο το φάσμα υπηρεσιών του Ομίλου Eurobank και τις διεθνείς συνεργασίες του.
  • Σας ενημερώνει συστηματικά, αλλά και όποτε εσείς το επιθυμείτε, τόσο για την πορεία του χαρτοφυλακίου σας όσο και για το τρέχον χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

Λύσεις για το δικό σας προφίλ

Ο Private Banker προτείνει λύσεις που ταιριάζουν στο προφίλ σας. Γι’ αυτόν τον σκοπό, συνεργάζεται στενά με όλες τις εξειδικευμένες διευθύνσεις και τις θυγατρικές του Ομίλου Eurobank στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έγκυρη πληροφόρηση

Ο Private Banker σας έχει στη διάθεσή του όλες τις αναλύσεις και μελέτες της ομάδας του Global investment Advisory Division (GAD) της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ. Σας ενημερώνει σχετικά με τις εξελίξεις στο διεθνές χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Εντοπίζει επενδυτικές ευκαιρίες που ταιριάζουν στο δικό σας επίπεδο ρίσκου. Σας μεταφέρει την επενδυτική στρατηγική του Ομίλου Eurobank για να δομείτε καλύτερα το χαρτοφυλάκιό σας.

Πιστοποιημένη γνώση

Ο Private Banker έχει μακρόχρονη πείρα σε υπηρεσίες private banking και πιστοποίηση για επενδυτικές συμβουλές από την Τράπεζα της Ελλάδος. Διαθέτει επίσης όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για τις υπηρεσίες που σας προσφέρει. Επιπλέον, συμμετέχει συστηματικά σε εκπαιδεύσεις της Eurobank και άλλων οργανισμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης

Ο Private Banker σας είναι το σημείο αναφοράς στην τραπεζική σχέση μας. Είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει καλά το προφίλ σας, ακούει τις ανάγκες σας και βοηθά με τον καλύτερο τρόπο στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων σας. Έτσι καλλιεργείται μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης που κρατά στον χρόνο.

Κλείστε ραντεβού με τον Private Banker σας στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Private Banking που σας εξυπηρετεί ή στον δικό σας χώρο:

  • 2109555141

Κλείνω ραντεβού

Οι πληροφορίες που σας δίνουμε για τις υπηρεσίες Private Banking είναι γενικές και μη δεσμευτικές.
Διαβάστε τη ρήτρα μη ευθύνης.