Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η στρατηγική της Ανοικτής Αρχιτεκτονικής (Open Architecture) του Private Banking της Eurobank σας δίνει πρόσβαση σε πάνω από 3.000 ΟΣΕΚΑ διακεκριμένων διεθνών επενδυτικών οίκων. Μπορείτε να δομήσετε το επενδυτικό χαρτοφυλάκιό σας με βάση το δικό σας προφίλ, ρίσκο και ορίζοντα. Πλοηγός σας για να εντοπίζετε επενδυτικές ευκαιρίες είναι ο Private Banker σας με την υποστήριξη της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

3.000 και πλέον ΟΣΕΚΑ και αμοιβαία κεφάλαια

Με τη στρατηγική Open Architecture αποκτάτε πρόσβαση σε 3.000 και πλέον ΟΣΕΚΑ και αμοιβαία κεφάλαια 15 διεθνών επενδυτικών οίκων. Αναζητήστε τα με βάση τα χαρακτηριστικά τους:

  • Κατηγορία επένδυσης (μετοχικά, σταθερού εισοδήματος, ΟΣΕΚΑ διαθεσίμων, απόλυτης απόδοσης, εναλλακτικά και μικτά)
  • Γεωγραφική περιοχή
  • Πιστοληπτική διαβάθμιση
  • Εταιρεία διαχείρισης

Τα επενδυτικά προϊόντα ΟΣΕΚΑ (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες) διαφοροποιούνται σημαντικά ως προς το είδος τίτλων που έχουν στη σύνθεσή τους και την επενδυτική στρατηγική τους. Με τη βοήθεια του Private Banker σας μπορείτε να εντοπίζετε αυτά που εκπληρώνουν τους επενδυτικούς στόχους σας.

Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Επαγγελματική διαχείριση και διαφάνεια

Το Private Banking της Eurobank συνεργάζεται με 15 διεθνείς επενδυτικούς οίκους. Με τη στρατηγική Open Architecture χτίζετε το επενδυτικό χαρτοφυλάκιό σας με ένα μεγάλο εύρος διεθνών επιλογών και πάντα υπό τους όρους και περιορισμούς της σχετικής νομοθεσίας. Εξασφαλίζετε χαμηλότερο κόστος, μεγαλύτερη ευκολία και διαφάνεια.

Το δικό σας επενδυτικό χαρτοφυλάκιο

Αξιοποιήστε τις επενδυτικές δυνατότητες που σας προσφέρει η στρατηγική Open Architecture του Private Banking της Eurobank. Πλοηγός σας είναι ο Private Banker σας, που συνεργάζεται με όλες τις σχετικές διευθύνσεις και θυγατρικές του Ομίλου Eurobank:

  • Η Διεύθυνση Fund Selection της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ εντοπίζει και σας παρουσιάζει εκείνα τα προϊόντα ΟΣΕΚΑ που ταιριάζουν στο προφίλ σας, τον βαθμό κινδύνου που θέλετε να αναλάβετε και τον επενδυτικό σας ορίζοντα. Σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε τους ΟΣΕΚΑ που ταιριάζουν με τις ανάγκες σας.
  • Η ομάδα Global investment Advisory Division της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ σχεδιάζει και διαμορφώνει την ιδανική κατανομή επενδύσεων των χαρτοφυλακίων, με γνώμονα πάντα να σας προσφέρουμε ποιοτικές και στοχευμένες επενδυτικές υπηρεσίες.

    Η τεχνογνωσία της ομάδας βασίζεται σε πρωτογενή και δευτερογενή ανάλυση των διεθνών κεφαλαιαγορών. Χρησιμοποιούμε σύγχρονα οικονομετρικά μοντέλα με στόχο την επίτευξη της καλύτερης δυνατής σχέσης κινδύνου-απόδοσης.

Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Διευρύνετε τις επενδυτικές προοπτικές σας

Συζητήστε τις επενδυτικές επιλογές σας με τον Private Banker σας, για να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται διεθνώς:

  • 2109555141

Κλείνω ραντεβού

Οι πληροφορίες που σας δίνουμε για τις υπηρεσίες Private Banking είναι γενικές και μη δεσμευτικές.
Διαβάστε τη ρήτρα μη ευθύνης.